X Konferencja ATT

red. Dorota Stadnicka

Organizatorzy Konferencji

 Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej oraz

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie

zapraszają na:

 

X Międzynarodową Konferencję nt.

Techniki i Technologie Montażu Maszyn

o zmienionej nazwie

10th International Conference on

Assembly Techniques and Technologies

ATT 2021

Rzeszów – Bieszczady,  8–11 czerwca 2021 r.

 

Tematyka Konferencji

1.   Zagadnienia teoretyczne procesów i systemów montażowych.

2.   Zagadnienia projektowania procesów i systemów montażowych.

3.   Zagadnienia technologiczności konstrukcji ze względu na montaż wyrobów i maszyn montażowych.

4.   Zagadnienia modelowania procesów i systemów montażowych w procesach projektowania i planowania.

5.   Zagadnienia doskonalenia właściwości eksploatacyjnych systemów montażowych: funkcjonalność, niezawodność, łatwość obsługi, ekonomiczność, bezpieczeństwo, ergonomia pracy.

6.   Zagadnienia mechanizacji i automatyzacji prac projektowych i wytwórczych w produkcji montażowej.

7.   Zagadnienia sterowania i zarządzania procesami i systemami montażowymi.

8.   Zagadnienia doskonalenia oprzyrządowania technologicznego stosowanego w systemach montażowych.

9.   Zagadnienia innowacyjności w produkcji montażowej i jej efektywność.

10.   Nowe metody usprawniające produkcję zwłaszcza montażową.

11.   Perspektywiczne kierunki rozwoju techniki i technologii montażu maszyn.

12.   Współczesne sposoby przygotowania kwalifikowanego personelu montażowego.

 

Patronat Medialny Konferencji

Kwartalnik naukowo-techniczny „Technologia i Automatyzacja Montażu”

Miesięcznik naukowo-techniczny „Przegląd Mechaniczny”

 

Języki Konferencji

Polski, angielski, rosyjski

Artykuły publikowane będą w języku angielskim.

 

Komitet Organizacyjny Konferencji

Przewodniczący: dr hab. inż. Dorota Stadnicka, Prof. PRz

Tel. +48 17 865 1452, Fax. +48 17 865 1184,

e-mail: dorota.stadnicka@prz.edu.pl,

Politechnika Rzeszowska, Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa­,

Współprzewodniczący: prof. dr hab. inż. Jerzy Łunarski

tel. +48 607 794 815, e-mail: jlktmiop@prz.edu.pl

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie

Sekretariat konferencji:

mgr inż. Ewelina Guźla - sekretarz konferencji, PRz, e-mail: mtk@prz.edu.pl

mgr inż. Janusz Kobiałka - sekretarz konferencji, IMBiGS

dr hab. inż. Katarzyna Antosz, Prof. PRz - członek Komitetu Organizacyjnego Konferencji

 

Strona internetowa Korespondencji

 

Wymagania względem przygotowania artykułów

 

Zgłoszenie uczestnictwa w Konferencji

Zgłoszenia uczestnictwa w konferencji prosimy przesyłać na Karcie Zgłoszenia do 31.01.2021 r. mailowo na adres: mtk@prz.edu.pl lub pocztą na adres:

Politechnika Rzeszowska, Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa,

Katedra Technologii Maszyn i Inżynierii Produkcji, ATT 2021,

Al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów.

Przesłanie zgłoszenia uczestnictwa jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie zawartych w nim danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do organizacji konferencji organizowanych przez Politechnikę Rzeszowską (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922) oraz na publikację zdjęć z wydarzenia.

Administratorem danych osobowych jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, z siedzibą przy al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu organizacji i przeprowadzenia Konferencji LLA. Dane nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy o ochronie danych osobowych. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści jej danych oraz możliwość ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości uczestniczenia w procesie rejestracyjnym na ww. konferencję i tym samym uczestnictwa w tej konferencji.

 

Terminarz Konferencji

Przesłanie zgłoszenia uczestnictwa na Karcie Zgłoszenia i tytułu prezentacji ze streszczeniem

do 31.01.2021

Powiadomienie o przyjęciu zgłoszenia referatu

do 15.02.2021

Nadesłanie pełnego tekstu artykułu spełniającego wymagania redakcyjne

do

15.03.2021

Powiadomienie o przyjęciu artykułu i zgłoszenia uczestnictwa

do

15.04.2021

Wniesienie opłaty konferencyjnej

do

20.05.2021

Wysłanie programu Konferencji i informacji organizacyjnych

do

30.06.2021

Koszty

Koszt uczestnictwa jednej osoby w Konferencji wynosi 1.500 PLN i obejmuje: koszty materiałów konferencyjnych, noclegi, wyżywienie, wycieczki, dowóz autobusem uczestników z Rzeszowa do miejsca konferencji i z powrotem oraz koszty organizacyjne. Koszt uczestnictwa osoby towarzyszącej to 1200 zł. Wpłat za uczestnictwo w Konferencji należy dokonywać na konto Politechniki Rzeszowskiej: Bank Pekao S.A. II oddział w Rzeszowie.

Nr konta 29 1240 2614 1111 0000 3958 6445, SWIFT CODE:  PKOPPLPW.

Tytuł przelewu: „Uczestnictwo w konferencji ATT 2020 Imię i Nazwisko uczestnika lub uczestników konferencji”.

 

Materiały Konferencyjne

Artykuły, które zostaną przesłane, po uzyskaniu pozytywnych recenzji i przysłaniu tekstu w języku angielskim, zostaną opublikowane w kwartalniku

„Technologia i Automatyzacja Montażu” - 20 pkt

 

Ramowy Program Konferencji

8.06.2021 (wtorek)

9.06.2021 (środa)

7.00 – 11.00: Zbiórka uczestników w bud. L
Politechniki Rzeszowskiej,
Al. Powstańcow Warszawy 8

11.30 – Wyjazd

14.00 – przyjazd uczestników do hotelu w Bieszczadach

15.00 – obiad

16.30 – 18.30 – obrady

19.30 – uroczysta kolacja

8.00 – śniadanie

9.00 – 12.30 – obrady

10.30 – serwis kawowy

13.30 – obiad

15.00 – 18.00 – wycieczka 1

19.00 – ognisko

10.06.2021 (czwartek)

11.06.2021 (piątek)

8.00 – śniadanie

9.00 – 13.30 – wycieczka 2

14.00 – obiad

15.00 – 18.30 – obrady

16.30 – serwis kawowy

19.00 – grill

8.00 – śniadanie

9.00 – 10.30 – obrady

11.00 – wyjazd uczestników konferencji

UWAGA:

Planowany przebieg Konferencji może ulec nieznacznym zmianom.

Szczegółowe informacje organizacyjne zostaną przesłane wraz z programem konferencji.

 

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję