Strona: 2019-2022 MAESTRO / Lean Academy

2019-2022 MAESTRO

red. Dorota Stadnicka

MAESTRO

Manufacturing Education for a Sustainable fourth Industrial Revolution

2019-2022

Projekt międzynarodowy współfinansowany z programu Unii Europejskiej Erasmus +

Nr projektu: 2019-1-SE01-KA203-060572

 maestro_logo5.png

https://maestro.w.prz.edu.pl/

Partnerzy Projektu

 • Royal Institute of Technology – koordynator, Szwecja
 • Politecnico di Torino, Włochy
 • NOVA University Lisbon, Portugalia
 • Loughborough University, Wielka Brytania
 • University of Ljubljana, Słowenia
 • Politechnika Rzeszowska, Polska
 • University of Pisa, Włochy

Kraje uczestniczące w Projekcie

  sweden.png  flaga_wloch.png  portugal.png  uk.png  slowenia_flag.png  poland.png 

Motywacja dla realizacji Projektu

Czwarta rewolucja przemysłowa, czyli Przemysł 4.0, wyłania się z wprowadzenia kilku postępów technologicznych w sposobie projektowania i inżynierii przedsiębiorstw oraz ich systemów produkcji i wsparcia. Mechanizacja i automatyzacja powtarzających się zadań, miniaturyzacja komponentów oraz cyfryzacja procesów i usług w całej infrastrukturze ICT to główne trendy kształtujące działalność naukowców i praktyków.

Po raz pierwszy technologia nie jest postrzegana tylko jako nowy środek wspierania wzrostu gospodarczego, ale także jako kluczowy element, który umożliwi bardziej ekologiczną przyszłość. Program działań na rzecz zrównoważonego rozwoju do roku 2030 (2030 Agenda for Sustainable Development), sugerowany przez ONZ, promuje cel w kierunku zrównoważonej industrializacji i wspierania innowacji. Obejmuje on szczególny wymóg harmonizacji rozwoju technologicznego oraz przyszłości środowiska i społeczeństwa. Krajobraz przemysłowy zostanie przekształcony dzięki tej szybkiej i strukturalnej zmianie paradygmatu.

Szkolnictwo wyższe musi nadążać za tym procesem, zapewniając, aby zarówno obecni, jak i nowo dyplomowani inżynierowie nie mieli luk ani niedopasowania między swoimi umiejętnościami a tym, czego wymaga rynek pracy.

Cele Projektu

Celem tej inicjatywy jest połączenie doskonałości w badaniach nad produkcją w celu zdefiniowania i dostarczenia nowych kompetencji wymaganych od przyszłych inżynierów pracujących w kontekście czwartej rewolucji przemysłowej. W szczególności:

 • Zostaną opracowane nowe treści i modele ze szczególnym naciskiem na aspekt związany ze zrównoważonym przejściem do ery cyfrowej.
 • Zostaną sformułowane nowe moduły edukacyjne w oparciu o niezależne bloki edukacyjne, które można łatwo zintegrować z istniejącymi programami głównego nurtu w dziedzinie inżynierii przemysłowej, mechanicznej, produkcyjnej i elektrycznej.

Kluczowe działania

Cele zostaną osiągnięte poprzez realizację następujących kluczowych działań:

 • Mapowanie powiązanych informacji z przemysłu i badań naukowych w dziedzinie Przemysłu 4.0. Celem jest przedstawienie wszystkich kwalifikujących się innowacyjnych tematów, a także uzasadnienie włączenia ich w edukację. Na przykład rzeczywistość wirtualna, rzeczywistość rozszerzona, technologie przyrostowe, współpraca robotów autonomicznych i robotów współpracujących z ludźmi, zrównoważone modele biznesowe, rozproszone sterowanie wieloagentowe, uczenie maszynowe, duże zbiory danych.
 • Zdefiniowanie powiązanych i zaktualizowanych umiejętności i kompetencji w dziedzinie Przemysłu 4.0, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii zrównoważonego rozwoju dla różnych profili inżynierów. Wynikowe specyfikacje profili zostaną sformułowane pod kątem nowych efektów uczenia się.
 • Opracowanie konstruktywnie dostosowanych modułów dydaktycznych, w kierunku procesu uczenia się skoncentrowanego na uczniu. Kursy będą obejmowały: specjalnie zaprojektowane, aktualne, nastawione na uczenie treści studia przypadków, obejmujące istniejące wdrożenia technologii Przemysłu 4.0 w przemyśle; konkretne odniesienie do obszarów zrównoważonego rozwoju to szczególny i innowacyjny wymóg w inicjatywie Maestro. Konstruktywne dostosowanie zapewnia niezbędne wspólne ramy dla partycypowania różnych instytucji wykorzystujących różne metody nauczania w realizacji celów edukacyjnych.
 • Zwalidowanie i wdrożenie proponowanych kursów, uruchomienie pierwszego zestawu kursów pilotażowych, które obejmują całe spektrum technologii pochodzących z Przemysłu 4.0.
 • Długoterminowa współpraca i synergia między zaangażowanymi organizacjami w celu wzajemnego wzmocnienia każdej instytucji.

Ze względu na ich naturę działania te można realizować wyłącznie w środowisku międzynarodowym z dwóch powodów. Po pierwsze, wkład naukowy, który zostanie przeanalizowany i wprowadzony do szkolnictwa wyższego, opracowywany jest przez transnarodowe zespoły i międzynarodowe firmy funkcjonujące w całej Unii. Nie można znaleźć wszystkich wymaganych kompetencji w jednym kraju. Po drugie, wyniki muszą być otwarte i dostępne dla wszystkich instytucji zajmujących się kształceniem inżynierów. Sprzyja to łączeniu edukacji i zapobiega pozostawaniu w tyle niektórych obszarów Unii.

Publikacje powiązane z projektem:

prz.jpg  kth.png  lboro.png    polito.png  ul.png  unipi.png    unl.png

eu.jpg

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję