Strona: 2001 TTMM Bystre / Lean Academy

2001 TTMM Bystre

red. Dorota Stadnicka

IV MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA

 na temat

TECHNIKA I TECHNOLOGIA MONTAŻU MASZYN

TTMM 2001

Rzeszów - Bystre, 22-25.05.2001 r.

  

Organizatorzy

 Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej

OBR Podstaw Technologii i Konstrukcji Maszyn „TEKOMA” Warszawa

Instytut Technologii Mechanicznej Politechniki Poznańskiej

Instytut Technologii Mechanicznej Politechniki Warszawskiej

Sekcja Podstaw Technologii Komitetu Budowy Maszyn PAN

Akademia Inżynierska w Polsce

 

Komitet Naukowo – Programowy Konferencji TTMM 2001

Prof. dr hab. inż. Jan Żurek, Politechnika Poznańska, Poznań – przewodniczący

Prof. dr hab. inż. Wiktor W. Bożydarnik, Łucki Uniwersytet Techniczny, Ukraina

Prof. dr hab. inż. Wadim Dawygora, Politechnika Kijowska, Ukraina

Prof. dr hab. inż. Jan Godzimirski, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa

Prof. dr hab. inż. Mikulas Hajduk, Uniwersytet Techniczny, Koszyce, Słowacja

Prof. dr hab. inż. Wadim Ja Kopp, Politechnika Sewastopolska, Ukraina

Prof. dr hab. inż. Józef Kuczmaszewski, Politechnika Lubelska, Lublin

Prof. dr hab. inż. Jerzy Łunarski, Politechnika Rzeszowska, Rzeszów

Prof. dr. inż. Kazimierz Oczoś – KBM PAN, Politechnika Rzeszowska

Prof. dr hab. inż. Jurij M. Sołomieniecew, Moskiewski Uniwersytet Technologiczny, STANKIN, Rosja

Prof. dr hab. inż. Anatolij G. Susłow, Briański Uniwersytet Techniczny, Rosja

Prof. dr hab. inż. Wiktor Szabajkowicz, Politechnika Rzeszowska, Rzeszów

Prof. dr hab. inż. Wiesław Szenajch, Politechnika Warszawska, Warszawa

Prof. dr hab. inż. Leonid I. Wołczkiewicz, Moskiewski Uniwersytet Techniczny, Rosja

 

Komitet Organizacyjny Konferencji

Prof. dr hab. inż. Jerzy Łunarski, Politechnika Rzeszowska – przewodniczący

Prof. dr hab. inż. Wiktor Szabajkowicz, Politechnika Rzeszowska – z-ca przewodniczącego

Mgr inż. Ryszard Świerkowski, OBR PTiKM TEKOMA, Warszawa

Mgr inż. Włodzimierz Rubiński, OBR PTiKM TEKOMA, Warszawa

Mgr inż. Dorota Stadnicka, Politechnika Rzeszowska – sekretarz

 

Adres i Biuro Konferencji

Katedra Technologii Maszyn i Organizacji Produkcji, Politechnika Rzeszowska, ul. Powstańców Warszawy 8, bud. 29L, pok. 141, 122c, 35-959 Rzeszów, tel. (017) 8626497, 8651512, 8651452, fax (017)8543116, tel. kom. (J. Łunarski) (0-607) 794 815,

e-mail: jlktmiop@man.prz.rzeszow.pl;    dsktmiop@man.prz.rzeszow.pl

 

Program Szczegółowy Konferencji

 

22.05.2001r. – wtorek

I sesja plenarna

 PROJEKTOWANIE PROCESÓW MONTAŻU

Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Jan Żurek

 1A.  O. Ciszak, J. Żurek: Ustalanie kolejności montażu części i zespołów maszyn  z wykorzystaniem logiki rozmytej. Politechnika Poznańska

2A.  P. Łebkowski: Trójetapowa heurystyka znajdowania sekwencji montażowej. Akademia Górniczo – Hutnicza w Krakowie

3A.  B. Reifur: Komputerowo wspomagana analiza łańcuchów wymiarowych w montażu. Politechnika Wrocławska

4A.  A. Nieoczym: Analiza powiązań strukturalnych w procesach montażu. Politechnika Lubelska

5A.  M. Niedbała, M. Ratyński: Nowe podejście w procesie projektowania na przykładzie obrabiarek do metali. Centrum Badawczo – Konstrukcyjne Obrabiarek w Pruszkowie

6B.  W. N. Dawygora: Proces automatycznej syntezy technologicznie uzasadnionej kolejności montażu. Politechnika Kijowska, Kijów, Ukraina

7B.  W. A. Kiryłowicz, I. W. Saczuk: Metodyka automatycznego doboru modułowych robotów obróbkowo – montażowych. Instytut Inżynieryjno – Technologiczny, Żytomierz, Ukraina

8B.  A. I. Daszczenko, Je. P. Jełchow: Parametryczna optymalizacja procesów pneumowirowego montażu części. Moskiewski Instytut Samochodowo – Mechaniczny MAMI, Rosja

9C.  D. W. Niepomiłujew: Wirtualny montaż jako sposób automatyzacji indywidualnego doboru części. Rybińska Technologiczna Akademia Lotnicza, Rosja

10D. A. G. Kołbasnikow: Koncepcja procesu automatycznego orientowania części. Politechnika Sewastopolska, Ukraina

11D. B. Samotokin, D. Gergi, A. Ławrow, K. Ostapczenko, M. Tkacz, L. Jampolski: Opracowanie kompleksowo zintegrowanych środowisk dla identyfikacji i weryfikacji elastycznych, skomputeryzowanych systemów montażowych. Politechnika Kijowska, Kijów, Ukraina

 

II sesja plenarna

MODELOWANIE W PROCESACH MONTAŻOWYCH

Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Józef Kuczmaszewski

12A. J. Żurek, W. Chruściel: Bazy danych w konstruowaniu uwzględniającym montaż oraz demontaż maszyn i urządzeń. Politechnika Poznańska, Fabryka Opraw Świetlnych Franz Sill-GmbH w Berlinie (Niemcy)

13A. J. Kuczmaszewski, K. Kujan, A. Kujan: Komputerowa analiza doboru par w montażu selekcyjnym-analiza teoretyczna. Politechnika Lubelska

14B. Kuczmaszewski J., Kujan K., Kujan A.: Komputerowa analiza doboru par w montażu selekcyjnym - projekt programu komputerowego. Politechnika Lubelska

15A. G. Setlak: Komputerowe wspomaganie reinżynierii procesów. Politechnika Rzeszowska

16B. L. Jampolskij, M. Poliszczuk: Konceptualny hierarchiczny model elastycznego systemu montażowego z układem zespołowym. Politechnika Kijowska, Kijów, Ukraina

17B. B. Palczewski: Matematyczny model optymalizacji modułowej maszyny montażowej. Łucki Uniwersytet Techniczny, Ukraina

18B. A. Gusiew, W. Bożydarnik: Zwiększanie efektywności technicznego przygotowania elastycznych systemów montażowych z uwzględnieniem przemieszczeń mechanizmów. Łucki Uniwersytet Techniczny, Ukraina

19B. W. Marczuk: Modułowo – funkcjonalna synteza mechaniczno – montażowych układów osprzętowych. Łucki Uniwersytet Techniczny, Ukraina

20B. L. Jampolskij, A. Ławrow, D. Dubina, O. Lisowczenko, W. Szwaczko: Semantyczne dopasowanie opisu procesów elastycznych systemów montażowych przy modelowaniu kompozycyjnym. Politechnika Kijowska, Kijów, Ukraina

21B. E. Paszkow, W. Kopp, G. Siergiejew, O. Filipowicz: Ocena średniej długości kolejek w zasobnikach linii asynchronicznych z pomocą modeli symulacyjnych. Politechnika Sewastopolska, Ukraina

22C. W. Wasin, A. Szirinkin, J. Kłusow: Strumienie materiałowe w maszynach o działaniu ciągłym. Tulski Uniwersytet Techniczny, Rosja

23C. W. Bezjazycznyj, A. Semienow: Cechy charakterystyczne zapewnienia parametrów montażowych w systemach mających nadmiarowy komplet więzi mechanicznych. Rybińska Technologiczna Akademia Lotnicza, Rybińsk, Rosja

24C. W. Szabajkowicz, Ł. Wieliczko, O. Soroczak: Modelowanie dynamiczne połączeń montażowych czop – tuleja za pomocą oprogramowania MathCAD2000. Politechnika Rzeszowska, Politechnika Lwowska, Ukraina

25C. A. Karłow, A. Barnijew, S. Barnijew: Optymalizacja struktury zautomatyzowanych systemów technologicznych z pomocą algorytmów analizy zbioru elektrycznych parametrów napędów wykonawczych. Politechnika Sewastopolska, Ukraina

26C. O. Soroczak: Matematyczne modelowanie  procesu ciernego orientowania części w automatycznym montażu. Politechnika Lwowska, Ukraina

27C. A. G. Kołbasnikow: Koncepcja procesu automatycznego orientowania części. Politechnika Sewastopolska, Ukraina

28E. A. G. Kołbasnikow: Wybór danych początkowych przy identyfikowaniu powierzchni orientowanych części. Politechnika Sewastopolska, Ukraina

29E. O. Czub, W. Kopp, Ju. Obżerin, W. Taranienko: Optymalizacja parametrów zautomatyzowanych systemów przezbrajalnych. Politechnika Sewastopolska, Ukraina

30E. W. Ja. Kopp, Ju. E. Obżerin, O. W. Filipowicz: Analiza parametrów układu obsługi masowej typu G/G/1/K. Politechnika Sewastopolska, Ukraina

 

III sesja plenarna

AUTOMATYCZNE URZĄDZENIA MONTAŻOWE

przewodniczący: prof. dr hab. inż. Krzysztof Tubielewicz

31 A. W. Śliżewski: Struktura zrobotyzowanego stanowiska montażowego przewodów elektrycznych mocowanych łącznikami gwintowymi. Zespół Szkół Technicznych, Suwałki

32A. J. Kobiałka, J. Lenczewski, J. Łunarski: Głowica wkręcająca z pulsacyjnym, precyzyjnym dokręcaniem. OBR TEKOMA, Politechnika Rzeszowska

33A. J. Lenczewski, J. Łunarski: Pneumohydrauliczny siłownik pulsacyjny. OBR TEKOMA, Politechnika Rzeszowska

34A. M. Grabiński, M. Łabęda, J. Łunarski: Montażowo – obróbkowe urządzenie do półautomatycznego montażu segmentu schodów strychowych. OBR TEKOMA, Politechnika Rzeszowska

35B. M. Grabiński, M. Łabęda, J. Łunarski: Automatyzacja przedmontażowego procesu obustronnego fazowania grubościennych rurek. OBR TEKOMA, Politechnika Rzeszowska

36B. A. Nieoczym: Oprzyrządowanie techniczne inteligentnych systemów montażowych. Politechnika Lubelska

37B. A. Barylski: Konstrukcja i montaż modułowych narzędzi ścierno-metalowych dla docierarek jednotarczowych. Politechnika Gdańska

38C. W. Taranienko, W. Paliwcew, S. Wołkow, A. Czetwierkin, A. Krugowoj: Automatyzacja procesu podawania płynów przy wykonywaniu prac montażowych. Politechnika Opolska, Politechnika Sewastopolska, Ukraina

39C. R. Akopian, A. Dubyanski: Aproksymacja parametrów opon samochodowych dla potrzeb analizy zawieszenia pojazdów, Politechnika Rzeszowska, Politechnika Lwowska, Ukraina

40C. R. Akopian, A. Kharczenko, A. Prokudin, A. Kosowa: Analogowy opis dynamicznego zawieszenia samochodu. Politechnika Rzeszowska, Politechnika Sewastopolska, Ukraina

41E. A. Kharczenko, R. Akopian, A. Prokudin, A. Kosowa: Badania aktywnych substancji amortyzatorów drzwiowych samochodu. Politechnika Sewastopolska, Ukraina; Politechnika Rzeszowska

 

24.05.2001r. – czwartek

IV sesja plenarna

TECHNOLOGIA POŁĄCZEŃ MONTAŻOWYCH

przewodniczący: prof. dr hab. inż. Jan Godzimirski

42A. J. Godzimirski, S. Tkaczuk: Możliwości wykorzystywania MES do obliczania wytrzymałości połączeń klejowych. Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

43A. J. Kuczmaszewski, A. Rudawska: Właściwości adhezyjne warstwy wierzchniej blach ocynkowanych zanurzeniowo i elektrolitycznie. Politechnika Lubelska

44A. J. Godzimirski, M. Rośkowicz: Wytrzymałość czasowa Epidianu 57. Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

45A. T. Smal, J. Polus: Wspomaganie projektowania naprawy pęknięć z wykorzystaniem systemu obliczeń numerycznych. Wyższa Szkoła Oficerska im. St. Czarnieckiego w Poznaniu

46A. J. Jezierski, M. Kowalik: Aspekty  technologiczno – montażowe  zakończeń  wkrętów  samoformujących  gwint  metryczny. Politechnika Radomska

47A. J. Kwaśniak: Technologia montażu broni strzeleckiej na przykładzie pistoletu. Politechnika Radomska

48A. K. Tubielewicz, K. Turczyński: Kształtowanie  połączeń  blach  metodą prasowania  na  zimno. Politechnika Częstochowska

49B. Z. Gmur, M. Grabiński, J. Łunarski: Montażowe łączenie przetłoczne cienkościennych elementów. OBR TEKOMA, Politechnika Rzeszowska

50B. N. Grigoriewa, W. Szabajkowicz: Analiza błędów położenia płytek w zmontowanym magnetowodzie. Politechnika Lwowska, Ukraina, Politechnika Rzeszowska

51B. P. M. Ogar, J. J. Korsak, O. Ju. Suchow: Charakterystyki kontaktowe wysoko obciążonych połączeń wciskanych. Bratski Uniwersytet Techniczny, Rosja

52D. M. Hajduk: Nowe spojrzenie na CIM. Uniwersytet Techniczny, Koszyce, Słowacja.

53C. R. Mielechow, K. Tubielewicz, P. Dudek: Cechy charakterystyczne montażu i obróbki cieplnej konstrukcji spawanych ze stali Cr-Ni oraz Cr-Ni-Mo. Politechnika Częstochowska

54C. W. Prochorenko, A. Bylica, S. Prochorenko: Optymalizacja jakości montażowych połączeń lutowniczych. WSP Rzeszów, Politechnika Lwowska, Ukraina

55C. J. Gładki, R. Silin, S. Bys: Zapewnienie wymiarowej stabilności sprężynowych pierścieni uszczelniających. Podolski Uniwersytet Technologiczny, Chmielnicki, Ukraina

56C. G. S. Kalda, E. S. Sokolan, N. F. Siemieniako, W. W. Szewiela: Temperatury kontaktowe wywoływane montażem połączeń powierzchniowych. Podolski Uniwersytet Technologiczny, Chmielnicki, Ukraina

57C. W. Szewiela, A. Drzymała, G. Kalda, W. Oleksandrenko: Wybrane aspekty negatywnego działania korozji w montażu maszyn. Podolski Uniwersytet Technologiczny, Chmielnicki, Ukraina

58D. R. Kralikowa: Środowiskowe aspekty demontażu samochodów w celu recyrkulacji. Uniwersytet Techniczny, Koszyce, Słowacja.

59C. A. M. Dołotow, O. M. Zabrodin, Ju. E. Kotyliew: Ocena przydatności do pracy uszczelnienia w etapie jego montażu. Orłowski Uniwersytet Techniczny; Rosja

60D. Ju. Komarow, W. Timiriazew, A. Schirtładze: Błędy ustawienia części przy montażu wyrobów maszynowych. Moskiewski Instytut Lotniczy MAI, Moskiewski Uniwersytet Technologiczny STANKIN, Rosja

 

V sesja plenarna

JAKOŚĆ PROCESÓW MONTAŻOWYCH

przewodniczący: prof. dr inż. inż. Adam Barylski

61A. J. Charczenko, S. Sobkowski: Wpływ niedokładności wytwarzania i montażu elementów silnika asynchronicznego na jego wibroaktywność. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie,

62B. A. G. Susłow: Konstrukcyjno – technologiczne zapewnienie i doskonalenie jakości maszyn. Briański Uniwersytet Techniczny, Rosja

63B. Sobczuk L., Grigoriewa N.: Stochastyczne charakterystyki kontroli jakości produkcji. Łucki Uniwersytet Techniczny, Ukraina

64B. Ju. Komarow, W. Firsow, O. Chazanowa: Sprężysta kompensacja błędów kształtowania w produkcji samolotów. Moskiewski Instytut Lotniczy MAI, Rosja

65D A..S. Zenkin, O.B. Łabutina: Obliczanie parametrów technologicznych parametrów montażowych przy wykonywaniu połączeń wciskanych z głębokim oziębianiem. Akademia Przemysłu Lekkiego, Kijów, Ukraina.

66B. J. Senczenko, Ju. Matkin, A. Goriełow: Ekonomiczno – statystyczne metody zapewnienia jakości . Tulski Uniwersytet Techniczny, Rosja

67B.A. Szirinkin, Ju. Matkin, A. Goriełow, W. Wasin: Konstytuowanie jakości produkcji. Tulski Uniwersytet Techniczny, Rosja

68C. Ju. N. Niekrasow, A. A. Tarapanow: Funkcjonalna selekcja elementów układów konstrukcyjnych. Orłowski Uniwersytet Techniczny, Rosja

69C. W. Barabanow: Automatyzacja kontroli jakości montażu aparatury gazowej. Wołgogradzki Uniwersytet Techniczny, Rosja

70C. L. J. Wołczkiewicz, Ju. B. Cwietkow, R. Sz. Tachautdinow: System kontroli technologii płytek drukowanych w trakcie przygotowania do montażu powierzchniowego wyrobu. Moskiewski Uniwersytet Techniczny im. N. E. Baumana, Rosja

71D. N. A. Siemaszko, W. I. Zajkow, W. A. Lizogub, W. I. Murawiew: Współczesne konstrukcje urządzeń laserowo – optycznych dla metrologicznej kontroli procesów montażu. Komsomolski n/Amurem Uniwersytet Techniczny, Rosja

72C. N. A. Siemaszko, W. W. Selezniow, W. I. Zajkow, W. I. Merkułow, W. F. Kuźmin: Laserowo – optyczny system dla polepszania jakości kontroli i montażu części oszklenia samolotów. Komsomolski n/Amarem Uniwersytet Techniczny, Rosja

18.30 zakończenie obrad sesji V

 

25.05.2001r. – piątek

VI sesja plenarna

STRUKTURA I ORGANIZACJA SYSTEMÓW MONTAŻOWYCH

przewodniczący: prof. dr hab. inż. Wiktor Szabajkowicz

73A. T. Kowalski: Architektura systemów montażowych. Politechnika Warszawska

74A. A. Zając Plezia, D. Stadnicka: Zapewnienie bezpieczeństwa pracy w montażu z wykorzystaniem elementów metody CDM. Politechnika Rzeszowska

75B. B. Reifur: Wykorzystanie modułu „Assembly” systemu Catia w procesie montażu. Politechnika Wrocławska

76D. J. Żurek, M. Pastwa: Próba zastosowania algorytmu genetycznego do balansowania linii montażowej. Politechnika Poznańska

77B. W. Matwijenko, W. Reznikow: Metodyka identyfikowalności i nadzoru produkcji w procesach montażu techniki lotniczej. Ukraiński Instytut Technologii Lotniczej, Kijów, Ukraina

78C. S. W. Biełokobylskij: Wpływ długości montażu kolumny wiertniczej na jej wskaźniki eksploatacyjne. Bratski Uniwersytet Techniczny, Rosja

79E. Ju. Obżerin, S. Glecz: Wyznaczanie stacjonarnych charakterystyk komórki technologicznej z uwzględnieniem przeprowadzenia profilaktyki. Politechnika Sewastopolska

80E. A. Skatkow: Systemowe rozwiązania techniczne organizacji systemów montażowych o sztywnych rezerwach czasowych. Politechnika Sewastopolska, Ukraina

81E. L. Wieliczko: Technologia nauczania studentów – mechaników na zajęciach praktycznych specjalnych kierunków. Politechnika Lwowska, Ukraina

82B. L. Rabinowicz, A. Sawiczew: Polepszenie skuteczności doboru kompletów montażowych precyzyjnych wyrobów. Wołgogradzki Uniwersytet Techniczny, Rosja

83E. N. Skatkowa, W. Kopp: Optymalizacja funkcjonowania okrężnych układów przenośnikowych. Politechnika Sewastopolska, Ukraina

84C. Ju. Obżerin, J. Janczuk, M. Zamorenow: Analiza wpływu różnych uszkodzeń na niezawodność zautomatyzowanych technologicznych systemów. Politechnika Sewastopolska, Ukraina

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję