Strona: 2009 MTK Regietów / Lean Academy

2009 MTK Regietów

red. Dorota Stadnicka

V Miedzynarodowa Konferencja Naukowo – Techniczna

 na temat:

MODUŁOWE TECHNOLOGIE I KONSTRUKCJE W BUDOWIE MASZYN – MTK’09

Ośrodek Rekreacyjno – Wypoczynkowy – Gościniec „Jaśmin”-

Stadnina Koni Huculskich „Gładyszów”w Regietowie k/Gorlic

Rzeszów – Regietów, 26– 29 maja 2009 r.

 

 Organizatorzy

 Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej

Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie

 

przy współpracy

Instytut Technologii Mechanicznej Politechniki Poznańskiej

Akademia Inżynierska w Polsce

Wojskowa Akademia Techniczna Warszawa

Uniwersytet Techniczny, Koszyce, Słowacja

Moskiewski Uniwersytet Technologiczny STANKIN, Moskwa, Rosja

Akademia Projektowania i Technologii, Kijów, Ukraina

Połocki Uniwersytet Techniczny, Nowopołock, Białoruś

Uniwersytet Techniczny „Politechnika Kijowska”, Kijów, Ukraina

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Szczecin, Polska

Instytut Technologii Eksploatacji, PIB, Radom, Polska

Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania, Kraków, Polska

 

Komitet Naukowo – Programowy Konferencji

Prof. dr hab. inż. Jan Żurek, Politechnika Poznańska, przewodniczący

Prof. dr hab. inż. Józef  Bednarczyk , Politechnika Krakowska

Prof. dr hab. inż. Michaił Chejfec, Uniwersytet Połocki, Nowopołock, Białoruś

Dr inż. Stefan Góralczyk, IMBIGS Warszawa,Polska

Prof. dr hab. inż. Mikulas Hajduk, Uniwersytet Techniczny, Koszyce, Słowacja

Prof. dr hab. inż. Jerzy Honczarenko, Uniwersytet Technologiczny, Szczecin, Polska

Prof. dr hab. inż. Walery Kirilowicz, Instytut Inżynieryjno – Techniczny, Żytomierz, Ukraina

Prof. dr hab. inż. Jurij Kuzniecow, Politechnika Kijowska, Kijów, Ukraina

Prof. dr hab. inż. Wołodymir Lubimow, Politechnika Rzeszowska, Polska

Prof. dr hab. inż. Jerzy Łunarski, Politechnika Rzeszowska

Prof. dr hab. inż. Paweł Pawlus, Politechnika Rzeszowska

Prof. dr hab. inż. Jarosław Sep, Politechnika Rzeszowska, Polska

Prof dr hab. Inż. Feliks Stachowicz, Politechnika Rzeszowska

Doc.dr inż. Jerzy Stós, Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania, Kraków Polska

Prof. dr hab. inż. Aleksander Streubel, Politechnika Wrocławska, Polska

Prof. dr hab. inż. Walery Szewiela, Politechnika Rzeszowska, Polska

Prof. dr hab. inż.Władimir Timiriazew, Uniwersytet Technologiczny STANKIN Moskwa, Rosja

Prof. dr hab. inż. Krzysztof Tubielewicz, Politechnika Częstochowska, Polska

Prof. dr hab. inż. Łukasz Węsierski, Politechnika Rzeszowska, Polska

Prof. dr hab. inż. Władimir Woronienko, Uniwersytet Technologiczny STANKIN Moskwa, Rosja

Prof. dr hab. inż.Anatolij Zenkin, Uniwersytet Technologii i Projektowania, Kijów, Ukraina

 

Komitet Organizacyjny Konferencji

Prof. dr hab. inż. Jerzy Łunarski, Politechnika Rzeszowska - przewodniczący

Mgr inż. Ryszard Świerkowski – IMBIGS Warszawa – z -ca przewodniczącego

Mgr inz. Kazimierz Rychlik – IMBIGS Warszawa

Mgr inż. Małgorzata Barańska – IMBIGS Warszawa

Dr inż. Dorota Stadnicka, Politechnika Rzeszowska – sekretarz

Dr inż. Katarzyna Antosz, Politechnika Rzeszowska

Dr inż. Barbara Ciecińska, Politechnika Rzeszowska

 

Sekretariat konferencji

Katedra Technologii Maszyn i Organizacji Produkcji

Politechnika Rzeszowska tel/fax: 17 - 8651184

Tel. Sekretarz D. Stadnicka 017 – 8651452

Adres: Politechnika Rzeszowska WBMiL, KTMiOP

al. Powstańców Warszawy 8, pok. 122c (bud. L 29)

35-959 Rzeszów

 

 Program konferencji

 26.05.2009r. (wtorek)

 I Sesja

 

Przewodniczący obrad: prof. dr hab. inż. Krzysztof Tubielewicz

 

 1. Kęsy M., Tubielewicz K.: Algorytmy genetyczne w inżynierii produkcji
 2. Sąsiadek M.: Projektowanie wyrobów i planowanie sekwencji montażu z uzwględnieniem zasad DFA
 3. Zbrowski A.: Modułowa struktura tripoda laboratoryjnego
 4. Zbrowski A., Mężyk J., Czajka P.: Modułowy manipulator do pomiarów akustycznych w komorze bezechowej
 5. Biaduń A.: Zanim powiemy – „mamy nowy produkt”
 6. Przybyłek P., Komorek A.: Modułowa budowa silników lotniczych wojskowych statków powietrznych
 7. Antosz K.: Prognozowanie niezawodności maszyn technologicznych
 8. Stadnicka D.: Wdrazanie TPM w praktyce dużego przedsiebiorstwa
 9. Ciecińska B., Zielecki W.: Ekologiczna ocena cyklu zycia wyrobów modułowych
 10. Babirecki W.: Modułowy system montażu złącz pneumatycznych
 11. Gil S.: Badania dynamiczne wybranych połączeń elementów uchwytów składanych
 12. Nieoczym A.: Stanowisko robocze dla osoby niepełnosprawnej
 13. Pergałowski S., Kobiałka J., Łunarski J.: Automatyczne urzadzenie do wydajnego zamykania wkładów zniczy nagrobkowych
 14. Rychlik K., Jastrzębski M.: Problemy obróbki otworów w wielkogabarytowych przedmiotach – modułowe obrabiarki przenośne
 15. Samborski T., Kozioł S., Małecki K.: Modułowe urządzenie próżniowe do badań procesów PVD i CVD oraz pilotowych wdrożeń technologii przemysłowych
 16. Kowalski T., Niedbała M.: Moduł automatyzujący podawanie i magazynowanie przedmiotów obrabianych na centrum tokarskim

 

27.05.2009 r. (środa)

 II Sesja

 

Przewodniczący obrad: Prof. dr inż. Aleksander Streubel

 

 1. Kirilowicz W. A., Bidenko K.G., Makarenko N. W.: Automatyczne klasyfikowanie stref obsługi urządzeń technologicznych przez roboty przemysłowe
 2. Dołgow W.: Zarządzanie konfiguracją systemów technologicznych w realizacji zamawianej produkcji
 3. Oborski I.: Technologiczne podstawy montażu połączeń wciskanych termicznie z wykorzystaniem regularnego mikroreliefa w strefie kontaktu
 4. Oborski I., Zenkin A.: Zastosowanie specjalnej topologii mikroreliefu przy termicznym montażu połączeń wciskanych
 5. Szałaj W., Oborski I., Zenkin A.: Zastosowanie warstw klejowych w montażu połączeń wciskanych metodą nagrzewania
 6. Rudawska A.: Wytrzymałośc połączeń klejowych blach aluminiowych w aspekcie montażu połączeń nierozłącznych
 7. Tkaczuk S.: Badanie właściwości tworzyw anerobowych stosowanych w połaczeniach gwintowych
 8. Zubkow S.G., Rezniczenko W.J., Chmiel D.S.: Szybkościowy helikopter z osiowym opływem śmigieł
 9. Rośkowicz M.: Trwałość zmęczeniowa połączeń nitowych
 10. Barakatin M. B., Rezniczenko W.J.: Cechy charakterystyczne opracowania paneli z bazaltoplastików pochłaniających hałasy
 11. Streubel A., Kuran M., Uchman M.: Procedura regeneracji silnika spalinowego
 12. Chejfec M., Zewelewa E., Akułowicz L.: Mechatroniczne kompleksy technologiczne dla obróbki i umacniania wyrobów
 13. Akułowicz L., Sadiukowicz A., Zewelewa E.:, Chejfec M.: Sterowanie w mechatronicznych technologicznych kompleksach złożoną obróbką w polu elektromagnetycznym
 14. Żurek J., Ciszak O., Cieślak R.: Badanie pracochłonności montażu kokpitu do samochodu wielozadaniowego
 15. Ciszak O.: Modelowanie i symulacja procesu technologicznego montażu deski rozdzielczej do nadwozia samochodu osobowo – dostawczego
 16. Kluz R.: Wyznaczanie optymalnej orientacji chwytaka robota montażowego

 

28.05.2009r. (czwartek)

 III Sesja obrad Konferencji

 

Przewodniczący obrad: Doc. dr inż. Jerzy Stós

 

 1. Woronienko W.: Technologiczne przygotowanie produkcji mechaniczno – montazowej z wykorzystaniem podejścia modułowego
 2. Berlińska J., Jarysz – Kamińska E.: Symulacja przebiegu procesów produkcyjnych w aspekcie optymalizacji czasu
 3. Tubielewicz K., Turczyński K.: Nowe trendy produkcyjne na przykładzie wyrobu, jakim jest podest perforowany
 4. Gorski S.: Minimalizacja strumieni materiałowych przez racjonalne rozmieszczenie modułów technologicznych w gniazdach produkcyjnych
 5. Koreszkow W. Aleksiejewa T., Lachowicz A., Tocziło W.: Sterowanie operacją złożonej obróbki z wykorzystaniem diagramu SADT
 6. Koreszkow W. Aleksiejewa T., Lachowicz A., Chejfec M.: Projektowanie procesów technologicznych z wykorzystaniem diagramów SADT
 7. Kastriuk A.: Projektowanie organów roboczych ziemnych maszyn rolniczych
 8. Popok N.: Wielofunkcyjne blokowo – modułowe narzędzia skrawające
 9. Sedych M.: Modułowa zasada projektowania systemów magazynowych
 10. Pasiecznik W., Korenkow W., Łaszina J.: Formalizacja identyfikacji kinematycznych i siłowych łańcuchów w wyrobach montażowych
 11. Ratusznaja I,. Pasiecznik W.: Transformacja modelu matematycznego montowanego wyrobu w model o ograniczonym szeregowaniu technologicznych operacji montażu
 12. Honczarenko J., Berliński A.: Modułowa budowa zautomatyzowanych stanowisk technologicznych obróbki plastycznej na prasach
 13. Stós J., Kasprzak A., Hyży J., Kowalik M.: Moduł kompensacyjny podatny w zespołach wciskających

 

29.05.2009 r. (piątek)

 IV Sesja obrad Konferencji

 

Przewodniczący obrad: Prof. dr hab. inż. Jerzy Łunarski

 

 1. Kielec R.: Planowanie procesów produkcyjnych o charakterze iteracyjnym
 2. Reifur B., Engel B.: Moduł wspomagania prac projektowych dla konfiguracji ergonomicznych stanowisk montażowych
 3. Bednarczyk J., Walotek W.: Zautomatyzowane gniazdo do elektrodynamicznego montażu elementów systemu rynnowego
 4. Kuzniecow J., Dimitriejew D., Firianskij W.: Modułowa zasada konfigurowania piramidalnych obrabiarek z równoległą kinematyką
 5. Timiriazew W. A., Serebriakow A.: Wykorzystanie modułów konstrukcyjno – technologicznych do projektowania procesów technologicznych w systemie dialogowym
 6. Mnacakanian W., Bojko P.: Regeneracja powierzchni roboczych mimośrodowych tulei o mechanizmach kruszarek

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję