Strona: 2012 MTK Łodyna / Lean Academy

2012 MTK Łodyna

red. Dorota Stadnicka

Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej

Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego Warszawa

 

VI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna

 na temat:

 MODUŁOWE TECHNOLOGIE I KONSTRUKCJE W BUDOWIE MASZYN – MTK-2012

 

Ośrodek Rekreacyjno – Wypoczynkowy – „Dębowa Gazdówka”

Łodyna k/Ustrzyk Dolnych

 

RZESZÓW – ŁODYNA, 22-25 MAJA 2012 r.

 

Organizatorzy Konferencji

Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej

Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie

 

Komitet Naukowo-Programowy Konferencji

Prof. dr hab. inż. Jan Żurek, Politechnika Poznańska, przewodniczący

Prof. dr hab. inż. Jan Godzimirski, Wojskowa Akademia Techniczna – Warszawa, Polska

Dr inż. Stefan Góralczyk, IMBIGS Warszawa, Polska

Prof. dr hab. inż. Valery Kirilovych, Instytut Inżynieryjno-Techniczny, Żytomierz, Ukraina

Prof. dr hab. inż. Mark Kristal, Wołgogradzki Uniwersytet Techniczny, Rosja

Prof. dr hab. inż. Jurij Kuzniecow, Politechnika Kijowska, Kijów, Ukraina

Prof. dr hab. inż. Wołodymir Lubimow, Politechnika Rzeszowska, Polska

Prof. dr hab. inż. Jerzy Łunarski, Politechnika Rzeszowska, Polska

Prof. dr hab. inż. Paweł Pawlus, Politechnika Rzeszowska, Polska

Dr hab. inż. Jarosław Sęp, prof. PRz, Politechnika Rzeszowska, Polska

Prof. dr hab. inż. Feliks Stachowicz, Politechnika Rzeszowska, Polska

Prof. dr hab. inż. Aleksander Streubel, Politechnika Wrocławska, Polska

Prof. dr hab. inż. Michał Styp-Rekowski, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Polska

Prof. dr hab. inż. Walery Szewiela, Politechnika Rzeszowska, Polska

Prof. dr hab. inż. Łukasz Węsierski, Politechnika Rzeszowska, Polska

Dr hab. inż. Władysław Zielecki, prof. PRz, Politechnika Rzeszowska, Polska

 

Komitet Organizacyjny Konferencji

Prof. dr hab. inż. Jerzy Łunarski, Politechnika Rzeszowska - przewodniczący

Mgr inż. Marek Gajewski – IMBIGS Warszawa – z-ca przewodniczącego

Mgr inż. Krzysztof Galiński – IMBIGS Warszawa

Mgr inż. Małgorzata Barańska – IMBIGS Warszawa

Dr inż. Dorota Stadnicka, Politechnika Rzeszowska – sekretarz

 

Sekretariat konferencji:

Katedra Technologii Maszyn i Organizacji Produkcji

Politechnika Rzeszowska tel./fax: +48 17 865 11 84

Tel. Sekretarz D. Stadnicka +48 17 865 14 52

 

Adres sekretariatu konferencji:

Politechnika Rzeszowska WBMiL, KTMiOP

al. Powstańców Warszawy 8, pok. 122c (bud. L 29)

35-959 Rzeszów

PROGRAM KONFERENCJI

 

22.05.2012 r. (wtorek)

I Sesja obrad Konferencji

Część 1. Przewodniczący obrad: dr hab. inż. Jarosław Sęp, prof. PRz

 

C1. Czajka P., Mizak W.: Modułowa struktura głowicy wizyjnej do hybrydowej kontroli jakości w paśmie widzialnym i podczerwieni  (ITE Radom, Polska)

C2. Samborski T., Zbrowski A., Kozioł S: Modelowy system do badań napędów elektromechanicznych  (ITE Radom, Polska)

C3. Urbaś Z., Kobiałka J.: Modułowa technologia i konstrukcja systemu transportu oraz orientacji kartuszy – od wtryskarek przez drukarki sitodrukowe do pakowaczek (IMBIGS Warszawa, Polska)

C4. Matuszewski M., Musiał J., Styp-Rekowski M.: Konstrukcyjne i technologiczne zagadnienia dotyczące elementów wielkogabarytowych o strukturze modułowej (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy, Bydgoszcz, Polska)

D5. Zbrowski A.: Modułowa struktura działa pneumatycznego (ITE Radom, Polska)   

E6. Zacharski S., Samborski T., Zbrowski A.: Modułowa komora technologiczna do realizacji procesów PVD (ITE Radom, Polska)  

 

II Sesja obrad Konferencji

Część 2. Przewodniczący obrad: prof. dr hab. inż. Michał Styp-Rekowski

 

C7. Kozioł S., Matras E., Zbrowski A.: Modułowy zestaw aparatury do testowania stateczności i bezpieczeństwa pojazdów specjalnych z urządzeniami ratownictwa wysokościowego (ITE Radom, Polska)

D8. Rychlik K., Jastrzębski M.: Jednowrzecionowa obrabiarka zadaniowa do głębokiego wiercenia wiertłami lufowymi (IMBIGS Warszawa, Polska) 

D9. Kluz R., Ciecińska B.: Możliwości symulacji przebiegu procesów produkcyjnych w modułowym systemie mechatronicznym (Politechnika Rzeszowska, Rzeszów, Polska)

D10. Łunarski J., Tupaj S.: Modularyzacja w projektowaniu procesów technologicznych (Politechnika Rzeszowska, WSK „PZL-Rzeszów”, Polska)   

D11. Samborski T., Zbrowski A., Kozioł S.: Modelowy system do badań osłon przeciwwietrznych z czujkami dymu (ITE Radom, Polska)

E12. Rudawska A., Trebik P.: Analiza porównawcza wytrzymałości połączeń klejowych i lutowanych blach stalowych (Politechnika Lubelska, Lublin, Polska)

 

23.05.2012r. (środa)

III Sesja obrad Konferencji

Część 1. Przewodniczący obrad: dr hab. inż. Władysław Zielecki, prof. PRz

 

C13. Godzimirski J., Pietras A.: Badania hybrydowych kompozytów warstwowych typu FML (WAT Warszawa, Polska, Fibre Metal Laminate)  

C14. Rośkowicz M.: Trwałość zmęczeniowa połączeń nitowych wykonanych z materiałów o strukturze lamiantu włóknisto-metalowego (WAT Warszawa, Polska)

C15. Rudawska A., Cisek J., Semotiuk L.: Wybrane aspekty wytrzymałości połączeń klejowych oraz lutowanych stosowanych w konstrukcjach lotniczych (Politechnika Lubelska, Lublin, Polska)

E16. Ciecińska B.: Ekologia w klejeniu: analiza alternatywnych sposobów wykonania połączeń klejowych (Politechnika Rzeszowska, Rzeszów, Polska)

E17. Zielecki W., Kubit A.: Badania statyczne wytrzymałości na oddzieranie połączeń klejowych (Politechnika Rzeszowska, Rzeszów, Polska)

B18. Ciecińska B.: Modularyzacja stanowisk klejarskich (Politechnika Rzeszowska, Rzeszów, Polska)

E19. Rośkowicz M., Rożek M.: Analiza wytrzymałości doraźnej połączeń klejowych z fizycznie modyfikowanymi spoinami (WAT Warszawa, Polska)  

 

IV Sesja obrad Konferencji

Część 2. Przewodniczący obrad: prof. dr hab. inż. Jan Godzimirski

 

E20. Przybyłek P., Komorek A., Świercz M.: Analiza i implementacja procedur kwalifikacyjnych lotniczych rejestratorów pokładowych do badań materiałów kompozytowych (WSOSP  Dęblin, Polska)  

B21. Komarov J.: Badania procesu wykonania wyrobów z polimerowych materiałów kompozytowych (Instytut Lotnictwa MAI, Moskwa, Rosja)  

B22. Larin A., Rezniczenko W.: Koncentracja naprężeń w jednokierunkowych materiałach kompozytowych przy jednoosiowym rozciąganiu i obecności wad wewnętrznych wypełniacza (Instytut Lotnictwa MAI, Moskwa; Państwowa Uczelnia Wyższa MARTIT, Moskwa, Rosja)

C23. Łunarski J., Jędrusik A.: Analiza morfologiczna i rozwojowa systemu „zatępianie ostrych krawędzi” (Politechnika Rzeszowska, Rzeszów, Polska)

D24. Streubel A., Kuran M., Subbotko R.: Modułowe narzędzia w operacjach wiertarskich (Politechnika Wrocławska, Wrocław, Polska) 

D25. Antosz K.:  Zastosowanie metody R&R do analizy wybranych systemów pomiarowych (Politechnika Rzeszowska, Rzeszów Polska)   

D26. Stadnicka D., Stępień P.: Zastosowanie wybranych metod Lean Manufacturing do doskonalenia produkcji palet transportowych (Politechnika Rzeszowska, Rzeszów, Polska)  

 

24.05.2012  (czwartek)

V sesja obrad konferencji

Część 1. Przewodniczący obrad prof. dr  inż. Aleksander Streubel

 

A27. Kristal M., Kirilenko S.: Projektowanie modułowej struktury urządzeń do automatycznego montażu (Uniwersytet Techniczny – Wołgograd, Rosja)  

A28. Melnychuk P., Kyrylovych V., Morgunow R.: Zastosowanie teorii kwaterionów do projektowania funkcjonalnych modeli chwytaków robotów przemysłowych (Instytut Inżynieryjno-Technologiczny, Żytomierz, Ukraina)  

B29. Zbrowski A., Mizak W.:  Model stanowiska do badania zużycia erozyjnego (ITE Radom)  

E30. Jastrzębski R., Kowalski T., Osówniak P., Szepke A.: Możliwości i dokładność kształtowania powierzchni obrabianych na uniwersalnych tokarkach CNC wynikające ze złożenia ruchów technologicznych (CBKO Pruszków, Polska)

E31. Pergałowski S., Węgłowski P., Łunarski J.: Automatyzacja kontroli wizyjnej mieszków (APM Profil, Warszawa, Politechnika Rzeszowska, Polska)

F32. Ciasnocha G., Łunarski J.: Sterowanie procesem konstruowania z wykorzystaniem zasad Lean Engineering (WSK „PZL-Rzeszów”, Politechnika Rzeszowska, Polska)

B33. Skoczylas L., Wydrzyński D.: Oprogramowanie do projektowania obróbki powierzchni śrubowej ślimaków walcowych (Politechnika Rzeszowska, Rzeszów, Polska)

 

VI Sesja obrad konferencji

Część 2. Przewodniczący obrad prof. dr hab. inż. Jerzy Łunarski

 

C34. Magiera M.: Heurystyczna metoda wyboru dostawców i środków transportu dla elastycznych systemów montażowych (AGH Kraków, Polska)  

D35. Oroń G.: Ocena ryzyka ekonomicznego w projektach badawczych (IMBIGS Warszawa, Polska)   

F36. Bandyra Z.: Automatyzacja montażu rozciągliwych elementów taśmowych (IMBiGS Warszawa, Polska)

E37. Zbrowski A., Samborski T.: Prototypowa linia do elastycznego montażu dokumentów z zabezpieczeniem elektronicznym (ITE Radom, Polska)  

F38. Ciecińska B., Perłowski R.: Swobodna energia powierzchniowa wybranych materiałów lotniczych po obróbce laserowej (Politechnika Rzeszowska, Rzeszów, Polska)  

A39. Nikolajev V.: Mechatroniczny moduł o strukturze równoległej dla elastycznej produkcji montażowej (Uniwersytet Techniczny – Samara, Rosja)  

D40. Rejfur B., Król P.: Narzędzia programowe w ergonomicznej ocenie stanowiska montażowego (Politechnika Wrocławska, Wrocław, Polska)   

B41. Podlesov V., Androsyuk E., Kristal M.: Modułowa zasada kształcenia studentów z zakresu budowy maszyn (Uniwersytet Techniczny, Wołgograd, Rosja)

 

25.05.2012r. (piątek)

VII Sesja obrad Konferencji

Część 1. Przewodniczący obrad: prof. dr hab. inż. Mark Kristal

 

A42. Kuzniecow J., Stepaniekov A., Olejnik J.: Modułowe podejście do projektowania frezarek stołowych sterowanych numerycznie (Politechnika Kijowska, Kijów, Ukraina)  

A43. Bożkowa L., Wartanow M., Martynowicz N.: Model matematyczny dynamiki zrobotyzowanego montażu na bazie środków adaptacji (Uniwersytet Techniczny MAMI, Moskwa, Rosja)  

A44. Mielnikov V.: Modułowe podejście do konstytuowania typowych informatyczno-technologicznych układów sekwencyjnych (Instytut Lotnictwa MAI, Moskwa, Rosja)   

A45. Dzhuguryan T.: Cechy charakterystyczne projektowania elastycznych modułów produkcyjnych o konstrukcji ramowej (Państwowa Akademia i Architektury, Odessa, Ukraina)

A46. Tairov I.: Adaptacja sterownika numerycznego „MIKROS-12T” do systemu zintegrowanego SAPRTP „ADEM” (FNPC PRIBOR, Noginsk, Rosja)  

A47. Reifur B., Myszkowski G.: Komputerowo wspomagana analiza łańcuchów wymiarowych z wykorzystaniem programu AutoCAD (Politechnika Wrocławska, Wrocław, Polska)  

G48. Panarin W.E., Oborski I.L.: Elektroiskrowe powłoki hipereutektycznych stopów na osnowie żelaza z międzywęzłowymi fazami (Instytut Fizyki Metali NAS, Kijów, Ukraina)

G49. Oborski I.L.: Projektowanie energooszczędnych, modułowo-cyklowych technologii montażu połączeń wciskanych (Kijowski Uniwersytet Technologii i Projektowania, Kijów, Ukraina)

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję