Strona: 2000 ESEM Horyniec / Lean Academy

2000 ESEM Horyniec

red. Dorota Stadnicka

SYMPOZJUM NAUKOWO-TECHNICZNE

 z udziałem gości zagranicznych, nt.:

ELEMENTY I SYSTEMY ELASTYCZNEGO MONTAŻU

Horyniec-Zdrój, 4-7.10.2000 r.

 

Organizatorzy

OBR Podstaw Technologii i Konstrukcji Maszyn „TEKOMA” Warszawa

Katedra Technologii Maszyn i Organizacji Produkcji Politechniki Rzeszowskiej

Zakład Projektowania Technologii IBM Politechniki Poznańskiej

Zakład Technologii Maszyn WIP Politechniki Warszawskiej

 

Rada Naukowa Sympozjum

Prof. dr hab. inż. Jan Żurek, Politechnika Poznańska, Poznań – przewodniczący

Prof. dr hab. inż. Jan Godzimirski, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa

Prof.. dr hab. inż. Mikulas Hajduk, Uniwersytet Techniczny, Koszyce, Słowacja

Prof. dr hab. inż. W. Ja Kopp, Politechnika Sewastopolska, Ukraina

Prof. dr hab. inż. Józef Kuczmaszewski, Politechnika Lubelska, Lublin

Prof. dr hab. inż. Jerzy Łunarski, Politechnika Rzeszowska, Rzeszów

Prof. dr hab. inż. Wiktor Szabajkowicz, Politechnika Rzeszowska, Rzeszów

Prof. dr hab. inż. Wiesław Szenajch, Politechnika Warszawska, Warszawa

Inż. Ryszard Świerkowski, OBR PTiKM TEKOMA, Warszawa

Prof. dr hab. inż. Wiktor Taranienko, Politechnika Opolska, Opole

 

Komitet Organizacyjny Sympozjum

Prof. dr hab. inż. Jerzy Łunarski – przewodniczący

Mgr inż. Włodzimierz Rubiński – z-ca przewodniczącego

Mgr inż. Małgorzata Barańska – sekretarz

Mgr inż. Dorota Stadnicka – sekretarz

 

Program Sympozjum

 

4.10.2000 r. – środa

I Sesja: Zagadnienia ogólne elastycznego montażu

1B. J. Łunarski: O problemach elastycznego montażu. Politechnika Rzeszowska, Rzeszów

2A. J. Żurek, W. Briese: Zastosowanie techniki modułowej do zwiększania elastyczności systemów montażowych. Politechnika Poznańska, Poznań

3B. G. Setlak: Komputerowe wspomaganie projektowania elastycznych modułów montażowych. Politechnika Rzeszowska, Rzeszów

4B. B. Reifur, K. Dereń, J. Osomański: Zintegrowane narzędzia programowe do optymalizacji wytwarzania w gniazdach montażowych. Politechnika Wrocławska, Wrocław, Volvo-Truck

5C. W. Szabajkowicz: Montowalność części w zintegrowanym komputerowo wytwarzaniu.

 

5.10.2000 r. – czwartek

II Sesja: Problemy montażu połączeń nierozłącznych i rozłącznych

6A. J. Godzimirski, T. Smal: Możliwości wykonywania połączeń z wykorzysta-niem klejowych mas regeneracyjnych. WAT Warszawa, Wyższa Szkoła Oficerska, Poznań

7A. J. Kuczmaszewski, A. Rudawska: Elastyczne gniazdo klejarskie. Politechnika Lubelska, Lublin

8B. R. Perłowski: Analiza teoretyczna rozkładu naprężeń w połączeniu klejowym i klejowo-nitowym. Politechnika Rzeszowska, Rzeszów

9C. W. Zielecki: Badania przełomów zmęczeniowych połączeń klejowych. Politechnika Rzeszowska, Rzeszów

10B. W. Taranienko. S. Wołkow, A. Krugowoj: Automatyzacja operacji wkręcania szpilek o dużych wymiarach. Politechnika Opolska, Opole, Politechnika Sewastopolska, Sewastopol, Ukraina

11B. J. Ostapkowicz: Współczesne urządzenia wkręcające w technologiach montażu demontażu. OBR PTiKM TEKOMA Warszawa

12C. M. Hajduk, P. Jancik, S. Kosar: Sposoby zwiększania elastyczności paletyzatorów. Uniwersytet Techniczny, Koszyce, MAWEX Koszyce, Słowacja

 

III Sesja: Problemy technologii montażowych

13A. J. Żurek, O. Ciszak: Wybór wariantu montażu części i zespołów z wykorzystaniem punktowej metody Yagera. Politechnika Poznańska, Poznań.

14A. W. Ja. Kopp, Ju. E. Obżerin, W.A. Skatkow, M.W. Zamorenow: Wyznaczanie orientacji obiektów montażu z pomocą technicznych układów wizyjnych. Politechnika Sewastopolska, Sewastopol, Ukraina

15A. T. Kowalski, G. Lis, M. Gierejko: Układ obecności operatora w elastycznych systemach montażowych. Politechnika Warszawska, Warszawa

16B. W. Szabajkowicz, D. Stadnicka, J. Jaworski: Zapewnienie jakości przy montażu remontowanych maszyn. Politechnika Rzeszowska, Rzeszów

17B. A.N. Szereszewski, W.W. Miedwiediewa: Cechy charakterystyczne perspektywicznych technologii remontów samochodów. Politechnika Sewastopolska, Sewastopol, Ukraina

18A. B Reifur: Ocena efektywności gniazda montażu wózka towarowego Politechnika Wrocławska, Wrocław

19C.S. Valencik: Racjonalizacja struktur strumieni materiałowych w elastycznej produkcji. Uniwersytet Techniczny Koszyce, Słowacja

 

6.10.2000 r. – piątek

IV Sesja: Zautomatyzowane systemy montażowe

20A. A. Nieoczym: Podstawy teorii funkcjonowania linii automatycznych z systemami wykonującymi ruch po torze zamkniętym. Politechnika Lubelska, Lublin

21B. S.G. Glecz, W.Ja. Kopp, Ju.E. Obżerin: Niezawodność technologicznego modułu z uwzględnieniem działań profilaktycznych. Politechnika  Sewastopolska, Sewastopol, Ukraina

22C. O. Soroczak, L. Wieliczko: Projektowanie transportowo-orientujących modułów z anizotropową powierzchnią roboczą dla elastycznych systemów montażowych. Politechnika Lwowska, Lwów, Ukraina

23B. J. Żurek, W. Chruściel: Hybrydowe systemy montażowe – uwagi dotyczące montażu ręcznego. Politechnika Poznańska, Poznań

24A. E.W. Paszkow, A.A. Wożżow: Układy chwytakowe dla cienkościennych elementów. Politechnika Sewastopolska, Sewastopol, Ukraina

25B. A. Brukszta: Sposoby zwiększania sztywności modułów uchwytów składanych. Politechnika Zielonogórska, Zielona Góra

26C. S. Vokorokos: Zachowania łożyskowanego wirnika w stanach awaryjnych i bezawaryjnych. Uniwersytet Techniczny Koszyce, Słowacja

 

V Sesja: Zautomatyzowane urządzenia montażowe

27A. W. Śliżewski: Elastyczne stanowisko do montażu nasad w elektrycznych przewodach przyłączeniowych. Zespół Szkół Technicznych, Suwałki

28A. J. Lenczewski, J. Łunarski: Innowacyjny rozwój nitownic radialnych OBR TEKOMA. OBR PTiKM TEKOMA, Warszawa

29A. M. Łabęda, J. Łunarski: Uniwersalna, bezudarowa znakowarka. OBR PTiKM TEKOMA, Warszawa

30C. Z. Gmur: Automatyzacja procesu klejenia kątowników i siatek wzmacniających pokrycia styropianowe. OBR PTiKM TEKOMA, Warszawa

31C. M. Grabiński: Półautomatyczne urządzenia do montażu trójkątów ostrzegawczych. OBR PTiKM TEKOMA, Warszawa

32C. J. Lenczewski: Urządzenie do przebijania otworów w profilach zamkniętych z zastosowaniem siłowników udarowych. OBR PTiKM TEKOMA, Warszawa

33B. A. Barylski: Narzędzia składane do docierarek tarczowych. Politechnika Gdańska, Gdańsk

 

7.10.2000 r.  – sobota

VI Sesja: Zagadnienia ogólnotechnologiczne

34A. W. Taranienko, S. Wołkow, A. Krugowoj: Automatyzacja odkręcania śrub dwustronnych o dużych wymiarach. Politechnika Opolska, Opole, Politechnika Sewastopolska, Sewastopol, Ukraina

35B. A.J. Bochoński: Wybrane aktualne zadania optymalnego sterowania w mechanice. Politechnika Sewastopolska, Sewastopol, Ukraina

36B. L.J. Wołczkiewicz: O kształceniu z zakresu technologii budowy maszyn. Wyższa Szkoła Techniczna im. Baumana, Moskwa, Rosja.

37C. R. Akopian: Cechy charakterystyczne montażu sprężarki samochodowej. Politechnika Rzeszowska, Rzeszów

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję