Strona: IV Konferencja LLA / Lean Academy

IV Konferencja LLA

red. Dorota Stadnicka

IV Konferencja Lean Learning Academy

"Zastosowanie narzędzi Lean w projektach doskonalących"


16 maja 2014 r.

16 maja 2014 r. na Politechnice Rzeszowskiej odbyła się IV Konferencja Lean Learning Academy Polska. Konferencję rozpoczął Prodziekan Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa dr hab. inż. Władysław Zielecki, prof. PRz. Następnie gości przywitał Dziekan Wydziału prof. dr hab. inż. Jarosław Sęp.

Jak zwykle przyjemnym kluczem programu było wręczenie statuetek oraz dyplomów gospodarzom spotkań Grupy Roboczej Lean Learning Academy.

Na Konferencji prezentowane były przede wszystkim materiały przygotowane przez przedstawicieli przemysłu i dotyczące praktycznych rozwiązań z zakresu Lean Manufacturing.

Przedstawiono następujące referaty:

  1. Application Potential of Lean Concepts in the Process Industry: An Analogy between the Energy Production and Discrete Manufacturing SectorChandima Ratnayake, Wood Group Kenny-Norway, University of Stavanger, Stavanger, Norway
  2. Kaizen, jako forma ciągłego doskonalenia w kulturze Lean - przykład reorganizacji gniazda zestawów  montażowych – Maciej Wyskiel, Nowy Styl Group
  3. Narzędzia Lean w procesie doskonalenia - organizacja linii montażu przekładni – Janusz Dziubek Hispano-Suiza Polska
  4. Organizacja systemu dużych projektów doskonalących w Stomil Sanok S,A. Paweł Januszewski, STOMIL SANOK S.A.
  5. Wdrożenie szczupłego zarządzania w procesie magazynowania części zamiennych do maszyn - Urszula Urbaś, Zakład Produkcji i Dystrybucji Leków w Rzeszowie - Sanofi
  6. Projektowanie linii U-kształtnej z wykorzystaniem metod programowania sieciowegoWładyslaw Zielecki, Politechnika Rzeszowska
  7. Mapowanie strumienia wartości w produkcji wyrobów złożonychMichał Łagowski
  8. Wizualizacja i elementy systemu jidoka w procesie kontroli łożysk tocznychAndrzej Zbrowski, Instytut Technologii Eksploatacji, Radom

 

 

Po zakończeniu konferencji odbyły się warsztaty.


WARSZTATY (warsztaty realizowane równolegle)

Warsztat 1 - Lider - przywódca, czy inspirator w rozwoju Lean ManufacturingLeszek Mucha

Warsztat 2 - Metoda 5SDominika Latańska, Ewelina Kudłata, Aneta Początek, Iwona Kaczor

Warsztat 3 -  Poka Yoke w teorii i praktyceMonika Czapla, Kamila Borgosz

Warsztat 4 -  Metody analizy jakości produkcji i oceny systemu pomiarowego Barbara Michnia, Adrianna Kwiecień, Aleksandra Lubaczewska

Warsztat 5 -  Wskaźnik OEE – metodyka obliczania oraz znaczenie dla przedsiębiorstw Władysław Zielecki

 

 MATERIAŁY KONFERENCYJNE

 

MIEJSCE KONFERENCJI

Budynek V Politechniki Rzeszowskiej

Al. Powstańców Warszawy 12

35-959 Rzeszów

 

KOSZT UCZESTNICTWA W KONFERENCJI

Koszt uczestnictwa jednej osoby w Konferencji 350 PLN.

UWAGA: Udział w warsztatach bezpłatny dla osób zarejestrowanych na Konferencję.

 

Bank PEKAO S.A., II Oddział w Rzeszowie

nr 29 1240 2614 1111 0000 3958 6445

z dopiskiem „konferencja LLA”

 

 KOMITET ORGANIZACYJNY

dr hab. inż. Władysław Zielecki, Prof. PRz - przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

dr inż. Dorota Stadnicka, tel. 17 865 1452, e-mail: lla@prz.edu.pl

Adrianna Kwiecień, Barbara Michnia, Dominika Latańska, Leszek Mucha, Michał Łagowski, Monika Czapla, Kamila Borgosz

 

OPIEKA MERYTORYCZNA

dr inż. Dorota Stadnicka, tel. 17 865 1452, e-mail: dorota.stadnicka@prz.edu.pl

 

 

PATRONAT MEDIALNY KONFERENCJI

ur.jpg

PROWADZĄCY WARSZTATY

mucha_leszek.jpg Leszek Mucha - inżynier, student I roku studiów uzupełniających na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji realizowanych na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza. Pasjonat i entuzjasta systemów produkcyjnych oraz metod z zakresu sterowania produkcją. "Moje osobiste i naukowe zainteresowania związane są z odchudzaniem produkcji. Lean Manufacturing postrzegam jako umiejętność dostrzegania w produkcji tego, co na pozór jest niewidoczne. Jestem zwolennikiem małych kroków służących doskonaleniu szczegółów w systemach wytwarzania, które finalnie decydują o przemianie firm słabych w dobre i dobrych w wielkie."

latanska.jpg Dominika Latańska - Wielozadaniowość to drugie imię studentki zarządzania i inżynierii produkcji studiów magisterskich PRz; tytuł inżyniera uzyskany w lutym bieżącego roku, o specjalności systemy zapewniania jakości produkcji.

„Swoje zainteresowania i pasje naukowe rozwijam w ramach działalności w Kole Naukowym Inżynierii Zarządzania, gdzie czuwam również nad rozwojem Koła jako prezes.

Zainteresowania i umiejętności miękkie, organizacyjne, koordynatorskie, ciągle nabywam i wykorzystuje w działaniach realizowanych w ramach wolontariatu. Jestem wolontariuszem w Programie-Projektor Wolontariat Studencki, gdzie realizuję autorskie projekty, przeprowadzane w szkołach podstawowych.

Szkolenie języka angielskiego oraz również umiejętności organizatorskie wykorzystuję w Stowarzyszeniu S-unit, które pomaga i organizuje spotkania integracyjne oraz kulturowe studentom zagranicznym przebywającym w Rzeszowie. Moim celem jest rozwój siebie oraz swoich umiejętności zawodowych w ramach staży studenckich oraz kontynuowanie działań społecznych.”

a_lubaczewska.jpg   Aleksandra Lubaczewska - inżynier, absolwentka studiów pierwszego stopnia kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji na specjalności: Systemy Zapewnienia Jakości Produkcji. Obecnie studentka I-go roku studiów uzupełniających na tym samym kierunku, realizowanych na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej. Zainteresowanie filozofią Lean Manufacturing i jej narzędziami odzwierciedla praca dyplomowa wykonana w przedsiębiorstwie produkcyjnym na temat: ,,Analiza i doskonalenie procesu zarządzania maszynami technologicznymi’’, która dotyczy zagadnień związanych z metodologią TPM. Przeprowadzona w ramach pracy kategoryzacja maszyn na trzech rozległych wydziałach produkcyjnych utwierdza w przekonaniu, że ważnym aspektem dla każdego przedsiębiorstwa produkcyjnego jest zapewnienie jak największej wydajności i stabilnej pracy parku maszynowego.

,,Swoje zainteresowania dotyczące Lean Manufacturing rozwijam m. in. poprzez udział w różnego rodzaju spotkaniach i konferencjach poświęconych tej tematyce oraz wyjazdach do firm, które pozwalają spojrzeć na temat z praktycznego punktu widzenia. Szczupłe zarządzanie firmą postrzegam nie, jako sposób na doraźne poprawienie wskaźników, ale przede wszystkim jako trwałe zmiany wzmacniające przedsiębiorstwo, dające szanse rozwoju w każdych warunkach.”

jaaaaaaa.jpg   Monika Czapla - studentka trzeciego roku Zarządzania i Inżynierii Produkcji na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa PRz. Swoją wiedzę o Lean Manufacturing zdobywa na specjalności Systemy zapewnienia jakości w produkcji. Aktualnie jest na etapie przygotowywania się do zakończenia pierwszego stopnia studiów. 

"Moje zainteresowania rozwijam działając w Kole Naukowym Inżynierii Zarządzania, gdzie pełnię także funkcję vice prezesa. Swoje zdolności organizatorskie wykorzystuje do organizacji spotkań dla studentów oraz wyjazdów o charakterze naukowym. 

Angażuje się w spotkania i szkolenia dotyczące narzędzi Lean Manufacturing, gdyż sądzę, że te narzędzia w dużym stopniu pomagają w szybszym i lepszym rozwoju firmy. Szczególnie interesuje mnie usprawnianie stanowisk pracy, np. metodą 5S - to od nich należy zacząć, aby uzyskać dobry efekt na końcu."

ewelina-kudlata-scan_ewe_1.jpg  Ewelina Kudłata - inżynier, absolwentka studiów pierwszego stopnia kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji na specjalności: Logistyka Produkcji. Obecnie studentka I-go roku studiów uzupełniających na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, realizowanych na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej. 

„Moje zainteresowania związane są z organizacją procesu produkcyjnego zarówno pod względem jakościowym jak również logistycznym. Dzięki praktykom, które odbyłam w przedsiębiorstwie produkcyjnym mogłam doświadczyć pracy w zespole, jak również samodyscypliny i organizacji własnej pracy.

Jestem wolontariuszem Programu - Projektor Wolontariat Studencki, dzięki czemu nabywam umiejętności organizacyjne oraz zarządcze poprzez realizację projektów w ramach tegoż programu. Projekty, które prowadziłam odbywały się w szkołach podstawowych, a tematem jednego z projektów były finanse i bankowość.”

 adrianna-kwiecien-zdjecie.jpg   Adrianna Kwiecień – inżynier, studentka I-go roku studiów uzupełniających na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji na Politechnice Rzeszowskiej. Pierwszy stopień studiów ukończony specjalnością: Systemy Zapewnienia Jakości Produkcji. Praca dyplomowa zrealizowana nt. „Badanie zdolności jakościowej procesów o parametrach niepodlegających normalnemu rozkładowi prawdopodobieństwa” pozwoliła zdobyć wiedzę z zakresu metod statystycznych zarządzania jakością.

 „Należąc do Koła Naukowego Inżynierii Zarządzania mam okazję brać udział w wielu wyjazdach do firm produkcyjnych, gdzie od strony praktycznej można przyjrzeć się wdrożonym narzędziom Lean Manufacturing oraz zaobserwować widoczne korzyści z ich zastosowania. Lean Manufacturing postrzegam jako nową kulturę pracy, gdzie wszyscy pracownicy czynnie wspierają działania usprawniające. To ich zaangażowanie, entuzjazm, odpowiedzialność w istotnym stopniu decydują o powodzeniu w realizacji podejmowanych zadań”.

   barbara-michnia-zdjecie_cv.jpg  Barbara Michnia – studentka I roku na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, studia pierwszego stopnia realizowała na specjalności „Informatyka w Zarządzaniu przedsiębiorstwem”.

„Swoje szerokie zainteresowania naukowe rozwijam m.in. dzięki działalności w kole naukowym „Inżynieria Zarządzania”, różnego rodzaju kursom organizowanym m.in. przez Politechnikę Rzeszowską oraz kształcącym praktykom w firmach, zarówno produkcyjnych jak i usługowych. Za szczególnie ważne uważam zmianę sposobu myślenia o ciągłym doskonaleniu oraz poprawę wiedzy na temat „lean manufacturing” w przedsiębiorstwach na każdym szczeblu organizacyjnym.

______________________________________________________________________________________________________________________

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję