Strona: 2002 MTK Olszanica / Lean Academy

2002 MTK Olszanica

red. Dorota Stadnicka

III MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA

 na temat

„MODUŁOWE TECHNOLOGIE I KONSTRUKCJE W BUDOWIE MASZYN” MTK’02

Rzeszów – Olszanica 15-18.10.2002

 

Organizatorzy

Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej

OBR Podstaw Technologii i Konstrukcji Maszyn TEKOMA Warszawa

Instytut Technologii Mechanicznej Politechniki Poznańskiej

Sekcja Podstaw Technologii Komitetu Budowy Maszyn PAN

Akademia Inżynierska w Polsce

Sewastopolski Uniwersytet Techniczny, Sewastopol, Ukraina

Ukraiński Instytut Technologii Lotniczych, Kijów, Ukraina

Moskiewski Uniwersytet Technologiczny STANKIN, Moskwa, Rosja

Uniwersytet Techniczny w Koszycach, Koszyce, Słowacja

 

Komitet Naukowo-Programowy Konferencji MTK’02

Prof. dr hab. inż. Jan Żurek, Politechnika Poznańska, przewodniczący

Prof. dr hab. inż. Wiesław Szenajch, Politechnika Warszawska, z-ca przewodniczącego

Prof. dr hab. inż. Borys Bazrow, Instytut im. Baumana, Moskwa, Rosja, z-ca przewodniczącego

Prof. dr hab. inż. Adam Barylski, Politechnika Gdańska

Prof. dr hab. inż. Józef Bednarczyk, AGH Kraków

Prof. dr hab. inż. W. W. Bożydarnik, Łucki Uniwersytet Techniczny, Łuck, Ukraina

Prof. dr hab. inż. Mikulas Hajduk, Uniwersytet Techniczny w Koszycach, Słowacja

Prof. dr hab. inż. Duszan Kniewald, Uniwersytet Techniczny w Koszycach, Słowacja

Prof. dr hab. inż. Wadim Kopp, Sewastopolski Uniwersytet Techniczny, Ukraina

Prof. dr hab. inż. Jerzy Łunarski, Politechnika Rzeszowska

Prof. dr hab. inż. Jurij Matkin, Tulski Uniwersytet Techniczny, Rosja

Prof. dr hab. inż. A. G. Schirłładze, Moskiewski Uniwersytet Technologiczny STANKIN, Rosja

Prof. dr hab. inż. Franciszek Siemieniako, Politechnika Białostocka

Prof. dr hab. inż. R. Silin, Podolski Uniwersytet Techniczny, Chmielnicki, Ukraina

Prof. dr hab. inż. Wiktor Szabajkowicz, Politechnika Rzeszowska

Prof. dr hab. inż. Wiktor Taranienko, Politechnika Opolska

 

Komitet Organizacyjny Konferencji

Prof. dr hab. inż. Jerzy Łunarski, Politechnika Rzeszowska - przewodniczący

Prof. dr hab. inż. Wiktor Szabajkowicz, Politechnika Rzeszowska – z-ca przewodniczącego

Mgr. inż. Ryszard Świerkowski, OBR TEKOMA Warszawa

Mgr. inż. Włodzimierz Rubiński, OBR TEKOMA Warszawa

Mgr. inż. Małgorzata Barańska, OBR TEKOMA Warszawa

Mgr. inż. Dorota Stadnicka, Politechnika Rzeszowska - sekretarz

Mgr. inż. Katarzyna Ciepiela, Politechnika Rzeszowska

 

Biuro i Sekretariat Konferencji

Katedra Technologii Maszyn i Organizacji Produkcji, Politechnika Rzeszowska

al. Powstańców Warszawy 8 , bud. 29L p. 141, 122c, 35-959 Rzeszów

tel. (017) 8626497, 8651512 8651452, 8651807, fax (017) 8543116, kom. (J.Łunarski) 0-607 794 815, e’mail: jlktmiop@prz.rzeszow.pl; dsktmiop@prz.rzeszow.pl

 

 Program Konferencji

 15.10.2002r – wtorek

 I Sesja plenarna

 

ZAGADNIENIA MODULARYZACJI W PROCESACH MONTAŻU

Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Jan Żurek

 

1.B. J. Łunarski: Problemy modularyzacji w technologiach wytwarzania. Politechnika Rzeszowska

2.C. W. Szabajkowicz: Analiza i synteza struktur automatycznego montażu. Politechnika Rzeszowska

3.A. P. Łebkowski: Koncepcja rozproszonego ESM jako narzędzia modułowej technologii montażu i demontażu. AGH Kraków

4.B. A. Nieoczym: Główne aspekty modelowania zrobotyzowanego stanowiska roboczego. Politechnika Lubelska

5.B. S. Wawrzynowicz, J. Żurek: Hybrydowe systemy montażu sposobem zwiększania wydajności. Politechnika Poznańska

6.A. K. Izdebski: Baza danych modułów konstrukcyjnych środków technologicznych montażu. Politechnika Białostocka

7.A. O. Ciszek, J. Żurek: Propozycje metodyki wyboru procesu technologicznego montażu z wykorzystaniem metody Baasa i Kwahernaaka. Politechnika Poznańska

8.A. B. Reifur: Metodyka doboru chwytaka montażowego jako moduł systemu ekspertowego. Politechnika Wrocławska

9.C. W. Bożydarnik, A. Gusiew: Modułowe projektowanie oprzyrządowania technologicznego. Łucki Uniwersytet Techniczny, Łuck, Ukraina

10.C. J. Matkin, W. Fiedorow, G. Wariasz: Technologiczne i transportowe moduły w postaci elastycznych przenośników śrubowych. Tulski Uniwersytet Techniczny, Tuła, Rosja

 

16.10.2002r – środa

 II Sesja plenarna

 

ZAGADNIENIA MODULARYZACJI W TECHNIKACH WYTWARZANIA

Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Józef Bednarczyk

 

11.B. R. Świerkowski: 30 lat działalności OBR TEKOMA na rzecz polskiego przemysłu. OBR TEKOMA Warszawa

12.A. A. Nieoczym: Komórka montażowa jako podstawowy moduł w zrobotyzowanym odcinku montażowym. Politechnika Lubelska

13.B. W. Szabajkowicz, T. Nyklewicz: Projektowanie wirtualnej technologii montażu pompy z wykorzystaniem zrobotyzowanego zespołu montażowego. Politechnika Rzeszowska

14.A. W. Śliżewski, F. Siemieniako: Modularyzacja hybrydowych stanowisk montażowych w zakładach pracy chronionej. Zespół Szkół Technicznych,  Suwałki. Politechnika Białostocka

15.A.  J. Bednarczyk, R. Korzeniowski: Montaż trzonków lamp żarowych metodą elektrodynamiczną. AGH Kraków

16.A. J. Godzimirski: Naprawa konstrukcji przekładkowych. Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa

17.A. J. Kwaśniak: Wybrane zagadnienia projektowania i obróbki luf broni strzeleckiej. Politechnika Radomska

18.B. B. Reifur: Koszty urządzeń automatycznego orientowania jako moduł systemu ekspertowego. Politechnika Wrocławska

19.B. M. Niedbała, M. Ratyński: Obrabiarki modułowe na przykładzie obrabiarek przekształcalnych. Centralne Biuro Konstrukcji Obrabiarek. Pruszków

 

Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Jan Godzimirski

 

20.B. T. Szelągowski: Zastosowanie sterowników PLC w modułowych systemach automatycznego montażu. Politechnika Poznańska

21.C. W. Szewiela, A. Drzymała, G. Kałda, W. Oleksandrenko:Technologiczne metody zwiększania odporności na korozję frettingową modułowych połączeń montażowych. Politechnika Rzeszowska, Podolski Uniwersytet Technologiczny, Chmielnicki, Ukraina

22.C. W. Astaszkin, S. Budz, A. Gaczkiewicz, Z. Kasperski: Metodologia optymalizacji procesów obróbki cieplnej w modułowych technologiach wytwarzania wyrobów. Instytut Problemów Mechaniki i Matematyki, Lwów, Ukraina, Politechnika Opolska

23.C. . W. Astaszkin, A. Gaczkiewicz, T. Kozakiewicz, A. Peer-Kasperska: Opracowanie modułu sterowania procesem obróbki cieplnej wyrobów ze stali niskostopowych. Instytut Problemów Mechaniki i Matematyki, Lwów, Ukraina, Politechnika Opolska

24.C. A. Gaczkiewicz, N. Gaczkiewicz, R. Terlecki, Z. Kasperski: Optymalne warunki cieplne przy wytwarzaniu konstrukcji powłokowych ze szkła metodą sitalo-cementowych połączeń. Instytut Problemów Mechaniki i Matematyki, Lwów, Ukraina, Politechnika Opolska

25.C. M. Hajduk, W. Bałan: WEB - zintegrowana produkcja mechaniczno-montażowa. Uniwersytet Techniczny, Koszyce, Słowacja

26.C. J. Iwaniencew, W. Kiryłowicz, I. Saczuk: Projektowanie wspomagane komputerowo kompatybilności geometrycznej zespołów modułów robotów przemysłowych i maszyn technologicznych. Żytomierski Instytut Inżynieryjno-Technologiczny, Żytomierz, Ukraina

27.C. R. Silin, A. Gordiejew: Zastosowanie pulsatora hydraulicznego jako modułu przy projektowaniu maszyn wibracyjnych. Podolski Uniwersytet Techniczny, Chmielnicki, Ukraina

28.C. W. Wasin: Moduł mieszalnikowy. Tulski Uniwersytet Techniczny, Tuła, Rosja

29.C. A. Żelieznaja: Wyznaczanie ilościowych kryteriów technologiczności struktury konstrukcji. Żytomierski Instytut Inżynieryjno-Technologiczny, Żytomierz, Ukraina

 

17.10.2002r – czwartek

 III Sesja plenarna

 

ZAGADNIENIA JAKOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA ZMODULARYZOWANYCH SYSTEMÓW WYTWÓRCZYCH

Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Franciszek Siemieniako

 

30.A. R. Papiór: Modelowanie poziomu jakości wyrobów o strukturze modułowej w procesie montażu. Uniwersytet Zielonogórski

31.A. T. Kowalski: Bezpieczeństwo pracy a ergonomia systemów wytwarzania. Politechnika Warszawska

32.A. G. Kliński: Możliwość wykorzystania ergonomicznego stanowiska montażu ręcznego w modułowych systemach montażowych. Politechnika Poznańska

33.A. J. Łunarski, K. Ciepiela: Wymagania ergonomiczne jako moduł systemu odbioru maszyn i urządzeń technologicznych. Politechnika Rzeszowska

34.B. M. Grabiński, J. Łunarski: Przeciwdziałania zagrożeniom urazowym w konstrukcjach nitownic radialnych. OBR TEKOMA Warszawa, Politechnika Rzeszowska

35.B. D. Stadnicka: Zarządzanie bezpieczeństwem pracy na zautomatyzowanym stanowisku montażowym. Politechnika Rzeszowska

36.B. A. Barylski: Narzędzia dla docierarek jednotarczowych – modułowe konstrukcje i ich analiza. Politechnika Gdańska

37.B. J. Lenczewski, J. Łunarski: Przenośna nitownica obwiedniowa. OBR TEKOMA Warszawa, Politechnika Rzeszowska

38.A. K. Galiński: Uniwersalna bezudarowa znakowarka ze sterownikami PLC. OBR TEKOMA Warszawa

39.A. S. Piotrowski: Automatyzacja procesu wytwarzania listew uziomowych. OBR TEKOMA Warszawa

 

Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Adam Barylski

 

40.A. P. Droździel, P. Ignaciuk: Klasyfikacja luzów technologicznych w złożeniu tłok-tuleja cylindrowa silnika spalinowego. Politechnika Lubelska

41.C. E. Krzyżanowski, D. Walczenko, M. Purgal: Elektromodelowanie procesów nagrzewania i chłodzenia zespołów ciernych hamulców taśmowo-bębnowych urządzeń wiertniczych. Iwano-Frankowski Uniwersytet Techniczny Ropy i Gazu, Iwano-Frankowsk, Ukraina, Instytut Techniki Cieplnej i Sanitarnej, Radom

42.C. A. Walczenko, S. Krisztopa, N. Walczenko: Eksperymentalne badania obciążalności cieplnej taśmowo-bębnowych hamulców z obrotowymi nakładkami ciernymi w urządzeniach wiertniczych. Iwano-Frankowski Uniwersytet Techniczny  Ropy i Gazu, Iwano-Frankowsk, Ukraina, Kubański Uniwersytet Techniczny, Krasnodar, Rosja

43.C. A. G. Schirtładze, W. A. Timiriazew, J. J. Komarow, J. M. Radkiewicz, S. M. Ostrowski: Ocena jakości wykonania części przenośników taśmowych. Uniwersytet Technologiczny STANKIN, Moskwa, Rosja, Moskiewski Instytut Lotniczy, Moskiewski Instytut Górniczy, Moskwa, Rosja

44.C. J. M. Radkiewicz, W. A. Timiriazew, J. J. Komarow, S. M. Ostrowski: Ocena i prognozowanie jakości maszyn. Moskiewski Instytut Lotniczy, Uniwersytet Technologiczny STANKIN, Moskwa, Rosja

45.C. W. Taranienko, W. Nowikow, J. Sapin: Metodologia wykorzystania technologii Informatycznych na bazie modułowych pakietów CIRCUTMAKER w przygotowaniu inżynierów. Politechnika Opolska, Sewastopolski Uniwersytet Techniczny, Sewastopol, Ukraina

46.C. W. Taranienko, G. Czachor: Badania eksperymentalne charakterystyk układu dynamicznego modułu tokarskiego. Politechnika Opolska

47.D. M. Łabęda: Metoda łączenia blach grubych poprzez przetłaczanie i radialne formowanie zacisków. OBR TEKOMA Warszawa

48.D. K. Ciepiela, J. Łunarski: Właściwości ekologiczne maszyn i urządzeń technologicznych jako moduł kształtowania cech parku maszynowego. Politechnika Rzeszowska

 

IV Sesja plenarna

 

ZAGADNIENIA MODULARYZACJI W PROCESIE KONTROLI I PRODUKCJI

Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Wiktor Szabajkowicz

 

49.C. N. Grigoriewa, W. Szabajkowicz: Opracowanie optymalnej struktury montażu płytkowych magnetowodów. Politechnika Lwowska, Lwów, Ukraina, Politechnika Rzeszowska

50.C. W. Taranienko, W. Poliwcew, Wł. Poliwcew, G. Taranienko: Modelowanie modułu i procesu podawania płynnych toksycznych odpadów. Politechnika Opolska, Sewastopolski Uniwersytet Techniczny, Sewastopol, Ukraina

51.C. L. Opyrchał, W. Hrabowski: Zastosowanie rozwiązań modułowych w automatycznym systemie pomiarowym śluzy „Pątnów”. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Warszawa

52.C. W. Kopp, J. Obżerin, A. Piesczanski, S. Glecz: Opracowanie funkcjonałów kosztów równoległego, dwuskładnikowego systemu z uwzględnieniem profilaktyki. Sewastopolski Uniwersytet Techniczny, Sewastopol, Ukraina

53.C. J. Senczenko, J. Matkin, A. Gorełow: Urządzenia dla automatycznego pobierania próbek niedyskretnych produktów modułów technologicznych. Tulski Uniwersytet Techniczny, Tuła, Rosja

54.C. J. Senczenko, J. Matkin, A. Gorełow: Automatyczne urządzenia do kontroli wyrywkowej w dyskretnej produkcji modułów technologicznych. Tulski Uniwersytet Techniczny, Tuła, Rosja

55.C. J. Kłusow: O klasyfikacjach akademika L. N. Koszkina. Tulski Uniwersytet Techniczny, Tuła, Rosja

56.C. N. Iliuchina: Analogowy model prądu elektrycznego. Tulski Uniwersytet Techniczny, Tuła, Rosja

57.C. R. Akopian: Konstrukcja i technologia napraw obrotowych wałów napędowych autobusów LAZ. Politechnika Rzeszowska

58.C. A. Dubiański, R. Akopian: Technologia montażu i napraw alternatorów autobusów LAZ. Politechnika Lwowska, Lwów, Ukraina, Politechnika Rzeszowska

59.C. A. Michajłow, N. Wodołozskaja: Wybrane aspekty modułowego montażu połączeń śrubowych. Doniecki Uniwersytet Techniczny, Krasnodarsk, Ukraina

60.C. W. Kopp, L. Kartaszew: Optymalizacja liczby zasobników buforowych w asynchronicznych liniach automatycznych przy operatywnym planowaniu produkcji. Sewastopolski Uniwersytet Techniczny, Sewastopol, Ukraina

61.D. R. Perłowski, W. Zielecki: Stanowisko do badań zmęczeniowych połączeń klejowych i klejowo-nitowych. Politechnika Rzeszowska

  1. D. R. Perłowski: Urządzenie do programowego skręcania i badań wytrzymałoś-ciowych pierścieniowych połączeń klejowych. Politechnika Rzeszowska

 

18.10.2002r – piątek

 

Podsumowanie obrad przez przewodniczących sesji, dyskusja plenarna; wnioski nt. kolejnej konferencji (tematyka, miejsce, termin).

 

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję