Strona: 1999 MTK Smerek / Lean Academy

1999 MTK Smerek

red. Dorota Stadnicka

II Międzynarodowa Konferencja naukowo – techniczna

 na temat

  MODUŁOWE TECHNOLOGIE I KONSTRUKCJE W BUDOWIE MASZYN – MTK’99

 Rzeszów – Smerek, 18-21.10.1999 r.

 

 Organizatorzy

 Ośrodek Badawczo – Rozwojowy Podstaw Technologii i Konstrukcji Maszyn TEKOMA Warszawa

Katedra Technologii Maszyn i Organizacji Produkcji Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów

Zakład Technologii Maszyn Wydziału Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej, Warszawa

Sekcja Podstaw Technologii Komitetu Budowy Maszyn PAN

Akademia Inżynierska w Polsce, Warszawa

Redakcja kwartalnika naukowo – technicznego Technologia i Automatyzacja Montażu, Warszawa

 

 Komitet Naukowo – Programowy Konferencji

Wiesław Szenajch – Politechnika Warszawska, Warszawa

Borys M. Bazrow – Instytut Maszynoznawstwa, Moskwa, Rosja

Jurij W. Pietrakow – Politechnika Kijowska, Kijów, Ukraina

Mikulas Hajduk – Uniwersytet Techniczny, Koszyce, Słowacja

Jerzy Łunarski – Politechnika Rzeszowska, Rzeszów

Kazimierz Oczoś – Komitet Budowy Maszyn Polskiej Akademii Nauk

Wiktor Szabajkowicz - Politechnika Rzeszowska, Rzeszów

Ryszard Świerkowski – OBR PTiKM TEKOMA, Warszawa

Wiktor Taranienko – Sewastopolski Uniwersytet Techniczny, Sewastopol, Ukraina

Władimir Timiriaziew – Uniwersytet Technologiczny STANKIN, Moskwa, Rosja

Jan Żurek – Politechnika Poznańska, Poznań

 

Komitet Organizacyjny Konferencji

Jerzy Łunarski – Politechnika Rzeszowska

Wiktor Szabajkowicz - Politechnika Rzeszowska

Włodzimierz Rubiński - OBR PTiKM TEKOMA, Warszawa

Mieczysław Korzyński – Politechnika Rzeszowska

Małgorzata Barańska – OBR PTiKM TEKOMA, Warszawa

Dorota Stadnicka - Politechnika Rzeszowska

 

Program Konferencji

18.10.1999 r - poniedziałek

1.A. B.M. Bazrow: Koncepcja modułowego wytwarzania w przemyśle budowy maszyn. Instytut Maszynoznawstwa, Moskwa, Rosja.

2.A. J. Łunarski: Modułowe technologie i konstrukcje w montażu. Politechnika Rzeszowska, Rzeszów.

3.B. W. Szabajkowicz: Procesy innowacyjne w obróbce mechanicznej i montażu. Politechnika Rzeszowska, Rzeszów.

4.B. J.Żurek, W. Brise: Algorytmizacja oceny technologiczności konstrukcji ze względu na montaż automatyczny. Politechnika Poznańska, Poznań.

5.A. T. Kowalski: Analiza budowy automatów montażowych ze względu na montowalność części. Politechnika Warszawska, Warszawa.

6.A. G. Setlak: Hybrydowy system ekspertowy do projektowania procesów montażowych. Politechnika Rzeszowska, Rzeszów.

7.B. B. Rejfur, J. Osomański, K. Dereń: system monitorowania usterek na linii montażu. Politechnika Wrocławska. Wrocław.

8.B. R. Papiór: Inspekcja stanu jakości w wieloetapowym , nie szeregowym montażowym procesie produkcyjnym. Politechnika Zielonogórska, Zielona Góra.

9.A. T. Kuźmierowski, F. Siemieniako, K. Izdebski: Wspomagane komputerowo projektowanie procesu montażu w ujęciu modułowym. Politechnika Białostocka, Białystok.

 

19.10.1999 r - wtorek

10.C. W. Szabajkowicz: Kompatybilność modułów technologicznych w procesach obróbkowo – montażowych. Politechnika Rzeszowska, Rzeszów.

11.C. N.S. Grigoriewa: Modułowa technologia i konstrukcja automatu do montażu płytek magnetowodów. Politechnika Lwowska, Lwów, Ukraina.

12.A. A. Nieoczym: Modułowa zasada projektowania i konstruowania głowic wkręcających. Politechnika Lubelska, Lublin.

13.A. J. Żurek, S. Wawrzynowicz: Podstawy sformalizowanego doboru modułów układów zasilania montażu automatycznego. Politechnika Poznańska, Poznań.

14.A. B. Rejfur: Modelowanie struktury procesu wytwarzania i montażu pompy. Politechnika Wrocławska, Wrocław.

15.C. E.W. Harczenko: Współzależności elementów zestawu wiertniczego o budowie modułowej. Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Olsztyn.

16.A. M. Niedbała, D. Śniegulska: Przekształcalna (rekonfigurowalna) budowa obrabiarek na przykładzie tokarki CNC Venus 250. CBKO Warszawa, Politechnika Warszawska.

17.A. Z. Gmur, J. Łunarski: koncepcja elastycznych, modułowych automatów obróbkowych. OBR TEKOMA, Warszawa.

18.A. A. Wieczorek: Analiza sumującego sprzężonego mechanizmu śrubowego z ukierunkowaniem na budowę jednostek obróbczych. Politechnika Częstochowska, Częstochowa.

19.A. R. Kawiak: Kompozyty polimerowe w zakotwieniach śrub fundamentowych. Politechnika Szczecińska, Szczecin.

20.B. A. Brukszta: Algorytm wyboru oprzyrządowania technologicznego w modułowym projektowaniu montażu obrabiarek zespołowych. Politechnika Zielonogórska, Zielona Góra.

21.A. K. Dzierżek, F. Siemieniako: Modułowa struktura cyfrowego systemu pomiaru położenia. Politechnika Białostocka, Białystok.

22.A. J. Stamirowski, W. Skowron: Czynniki techniczne warunkujące powodzenie wdrożeń stanowisk mechanizacji i automatyzacji operacji wkręcania. OBR PTiKM TEKOMA, Warszawa (oddział Kielce).

23.D. J. Lenczewski, J. Kobiałko: Modułowa konstrukcja nitownicy z wahliwym ruchem stempla. OBR PTiKM TEKOMA, Warszawa.

24.D. W. Dybała: Stanowiska do plastycznego formowania części metalowych. OBR PTiKM TEKOMA, Warszawa.

25.B. J. Bednarczyk, G. Głuch: Zautomatyzowane gniazdo obróbcze do elektrodynamicznego formowania rur. Akademia Górniczo – Hutnicza, Kraków.

26.B. W.A. Firsow, J.J. Komarow: Powstawanie i optymalizacja błędów konturów modułów samolotu. Moskiewski Instytut Lotniczy (MAI), Moskwa, Rosja.

27.B. A.L. Dzwonkowskaja, W.F. Gromow, J.J. Komarow, A.A. Puntus: Modelowanie sił i odkształceń modułowych konstrukcji skrzydła samolotu. Moskiewski Instytut Lotniczy (MAI) Moskwa, Rosja.

28.C. J.W. Pietrakow, M.A. Lucenko: Zastosowanie dyskretnych modeli w projektowaniu programów sterujących frezowania powierzchni kształtowych na OSN. Politechnika Kijowska, Kijów, Ukraina.

29.B. O.W. Chazanowa, A.W. Timiriazew, A.G. Schirtładze: Modułowa budowa programów sterujących obróbką powierzchni kształtowych na OSN z pomocą interpolacji spalinowej. Moskiewski Instytut Technologiczny STANKIN, Moskwa, Rosja.

 

20.10.1999 r - środa

30.B. M. Hajduk: Modularyzacja zrobotyzowanych systemów w elastycznych systemach produkcyjnych. Uniwersytet Techniczny, Koszyce, Słowacja.

31.B. Z. Gmur, J. Łunarski: Półautomat do odmierzania i pakowania uszczelek samoprzylepnych. OBR PTiKM TEKOMA, Warszawa.

32.B. W. Śliżewski, F. Siemieniako: Uwarunkowania syntezy algorytmu sterowania procesem montażu modułowego. Politechnika Białostocka, Białystok.

33.D. M. Łabęda: Półautomatyczny montaż ślimakowych opasek zaciskowych. . OBR PTiKM TEKOMA, Warszawa.

34.D. Z. Grabiński: Półautomat do odmierzania i cięcia rurek metalowych. OBR PTiKM TEKOMA, Warszawa.

35.B. A. Wieczorek: Zespół posuwowy na bazie sumującego mechanizmu śrubowego. Politechnika Częstochowska, Częstochowa.

36.B. J. Haszczin, B. Pierepada, E. Goroszko, M. Pierepada: Badania procesów transportowania i podawania płaskich części do operacji montażu – pakietowania. Politechnika Sewastopolska, Sewastopol, Ukraina.

37.C. A.O. Harczenko: Modułowe konstrukcje centrów obróbkowych ze sterowaniem numerycznym. Politechnika Sewastopolska, Sewastopol, Ukraina.

38.C. V. Sherelya1), G. Kalda2), W. Lubimow3): Wpływ zjawisk niesprężystości zużycia ściernego metali w obecności frettingu na problemy technologii modułowych. 1) Kijowski Uniwersytet Lotnictwa Cywilnego, 2) Podolski Uniwersytet Technologiczny, 3) Politechnika Rzeszowska.

39.C. A.G. Schirtładze, A.I. Timczenko, W.A. Timiriazew: Elastyczne modułowe systemy narzędziowe z profilowanymi złączami typu PK-3. Moskiewski Instytut Technologiczny STANKIN, Moskwa, Rosja.

40.C. J.W. Pietrakow, A.A. Subin: Modelowanie procesu szlifowania rowka śrubowego w nakrętkach przekładni tocznych. Politechnika Kijowska, Kijów, Ukraina.

41.C. A.O. Harczenko, J.J Lesninow: Ruchomy moduł remontowo – mechaniczny na bazie naczepy samochodowej. Politechnika Sewastopolska, Sewastopol, Ukraina.

42.C. E.W. Harczenko, J.G. Garszniew, K.K. Kolesnik: Wpływ nieliniowej sztywności sprzęgła na przechodnie warunki pracy modułu napędowego. Politechnika Sewastopolska, Sewastopol, Ukraina.

43.C. J.M. Horolski, A.G. Szandriwskij: Analityczne wyznaczanie parametrów oscylacji w zamkniętych modułach transportowych. Politechnika Lwowska, Lwów, Ukraina.

44.C. W.P. Poliwcew, W.A. Taranienko, A.W. Poliwcew: Modułowy zestaw dla automatyzacji montażu i demontażu połączeń gwintowych. Politechnika Sewastopolska, Sewastopol, Ukraina.

45.C. S.P. Wołkow, A.N. Krugowoj: Technologiczny moduł dla dynamicznego demontażu wielkogabarytowych połączeń śrubowych. Politechnika Sewastopolska, Sewastopol, Ukraina.

46.C. G.W. Taranienko: Moduł technologiczny obróbki niesztywnych części w stanie sprężysto – plastycznym. Politechnika Sewastopolska, Sewastopol, Ukraina.

47.C. A.M. Abakumow, O.P. Gonta, W.A. Taranienko: Badania eksperymentalne aktywnego modułu antywibracyjnego w precyzyjnych urządzeniach mechanicznych. Politechnika Sewastopolska, Sewastopol, Ukraina.

48.C. E.W. Bojko: Modelowanie dokładności modułu operacji obróbki cieplnej w ESP wytwarzania wałów. Politechnika Sewastopolska, Sewastopol, Ukraina.

49.C. W.E. Bojko1), W.G. Mitrofanow2), A.G. Schirtładze3), W.A. Taranienko4): Modelowanie dokładności modułów tokarskich z uwzględnieniem ugięć powodowanych naprężeniami własnymi części. 1), 4) Politechnika Sewastopolska, Sewastopol, Ukraina, 2), 3) Uniwersytet Technologiczny STANKIN, Moskwa, Rosja.

 

21.10.1999 r - czwartek

50.D. W.J. Morczuk, W.J. Denisiuk: Zintegrowany modułowy system współzależności wielonarzędziowych nastawień automatów tokarskich. Łucki Instytut Przemysłowy. Łuck, Ukraina.

51.D. E.N. Biezwiesielnaja: Matematyczny model goniometru z laserowym żyroskopem. Politechnika Kijowska, Kijów, Ukraina.

52.C. B. Durjak: Model matematyczny układu rolka – wałek prowadzący taśmociągu rotacyjnych maszyn drukarskich. Ukraińska Akademia Poligrafii, Kijów, Ukraina.

53.C. B. Durjak, A. Timczenko: Algorytm budowy interpolacyjnych modułów na bazie różnicowych sygnałów. Ukraińska Akademia Poligrafii, Kijów, Ukraina.

54.C. B. Durjak, A. Timczenko: Adaptacyjne różnicowanie sygnałów w modułach automatycznego sterowania w czasie realnym. Ukraińska Akademia Poligrafii, Kijów, Ukraina.

55.C. R. Akopian: Demontaż przekładni hydrodynamicznych. Politechnika Rzeszowska, Rzeszów.

56.D. E. Pierwuchina: Zwiększanie efektywności prób zmontowanych wyrobów maszynowych. Politechnika Sewastopolska, Sewastopol, Ukraina.

57.D. M. Zawirockin: Konstrukcja i obliczenia naprężeń i deformacji modułowych antenowych reflektorów. Politechnika Lwowska, Lwów, Ukraina.

58.D. A.S. Zenkin: Cechy charakterystyczne projektowania elastycznych systemów produkcyjnych automatycznych linii. Akademia Przemysłu Lekkiego, Kijów, Ukraina.

59.D. A.A. Gusiew, J.A. Gusiewa: Modułowa technologia i środki automatyzacji montażu maszyn. Uniwersytet Technologiczny STANKIN, Moskwa, Rosja.

60.D. J. Pawłow, A. Rywkin: Badania dynamiczne jakości modułowych systemów narzędziowych dla centrów obróbkowych z SN. Uniwersytet Technologiczny STANKIN, Moskwa, Rosja.

61.D. R. Kosulin, M. Kristal: Modułowy napęd wibracyjny z udarowym parametrycznym wzbudzeniem. Politechnika Wołgogrodska, Wołgograd, Ukraina.

62.D. M. Kristal: Moduły załadowcze z pneumowirowymi pomocniczymi urządzeniami. Politechnika Wołgogrodska, Wołgograd, Ukraina.

63.D. J. Motlin, N. Sergijenko: Moduł wibracyjnego podawania zatyczek. Tulski Uniwersytet Techniczny, Tula, Rosja.

64.D. L.P. Woron, J.L. Motkin: Moduł aktywnego napędu elektromagnetycznego. Tulski Uniwersytet Techniczny, Tula, Rosja.

65.D. G.M. Wariasz: Dwu przenośnikowy modułowy agregat transportowy. Tulski Uniwersytet Techniczny, Tula, Rosja.

66.D. O. Kwaszenko: Dynamika obciążeń teleskopowego wysięgnika dźwigu. Politechnika Lwowska, Lwów, Ukraina.

67.D. W. Homa: Modelowanie procesów dynamicznych modułu napędowego przekładni kardona. Politechnika Lwowska, Lwów, Ukraina.

68.D. A. Kołbasnikow: Struktura sfery rozpoznawania orientowanej części. Politechnika Sewastopolska, Sewastopol , Ukraina.

69.D. L.J. Wołoskiewicz: Optymalne projektowanie modułowych technologii na etapie automatyzacji produkcji. Wyższa Szkoła Techniczna im. Baumana, Moskwa, Rosja.

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję