Strona: 2010 PM Bukowiec / Lean Academy

2010 PM Bukowiec

red. Dorota Stadnicka

II Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna

 na temat:

 POŁĄCZENIA MONTAŻOWE PM-2010

 Ośrodek Turystyczno-Wypoczynkowy „Orzech”

Bukowiec n/Solinką

Rzeszów – Bukowiec, 25– 28 maja 2010 r.

  

Organizatorzy Konferencji

 Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej

Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie

 

Konferencja organizowana pod patronatem

Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich

 

Patronat medialny Konferencji

Kwartalnik naukowo-techniczny TECHNOLOGIA I AUTOMATYZACJA MONTAŻU

Miesięcznik naukowo-techniczny PRZEGLĄD MECHANICZNY

 

Komitet Naukowo – Programowy Konferencji

Prof. dr hab. inż. Jan Żurek, Politechnika Poznańska, przewodniczący

Prof. dr hab. inż. Michaił Chejfec, Uniwersytet Połocki, Nowopołock, Białoruś

Dr inż. Andrzej Ciszewski, ZG SIMP, Warszawa

Mgr inż. Janusz Dobrzański, ZG SIMP, Warszawa

Prof. dr hab. inż. Jan Godzimirski, WAT, Warszawa

Prof. dr hab. inż. Krzysztof Gołoś, IMBIGS Warszawa

Dr inż. Stefan Góralczyk, IMBIGS Warszawa

Prof. dr hab. inż. Witold Gutkowski, IMBIGS Warszawa

Prof. dr hab. inż. Mikulas Hajduk, Uniwersytet Techniczny, Koszyce, Słowacja

Prof. dr hab. inż. Krzysztof Kubiak, Politechnika Rzeszowska

Prof. dr hab. inż. Wołodymir Lubimow, Politechnika Rzeszowska

Prof. dr hab. inż. Jerzy Łunarski, Politechnika Rzeszowska

Prof. dr hab. inż. Paweł Pawlus, Politechnika Rzeszowska

Prof. dr hab. inż. Jarosław Sep, Politechnika Rzeszowska

Prof dr hab. Inż. Feliks Stachowicz, Politechnika Rzeszowska

Prof. dr hab. inż. Aleksander Streubel, Politechnika Wrocławska

Prof. dr hab. inż. Michał Styp-Rekowski, Uniwersytyet Technologiczno-przyrodniczy, Bydgoszcz

Prof. dr hab. inż. Krzysztof Tubielewicz, Politechnika Częstochowska

Prof. dr hab. inż. Łukasz Węsierski, Politechnika Rzeszowska

Prof. dr hab. inż. Władimir Woronienko, Uniwersytet Technologiczny STANKIN Moskwa, Rosja

Prof. dr hab. inż. Anatolij Zenkin, Uniwersytet Technologii i Projektowania, Kijów, Ukraina

Prof. dr hab. inż. Władysław Zielecki, Politechnika Rzeszowska

 

Komitet Organizacyjny Konferencji

Prof. dr hab. inż. Jerzy Łunarski, Politechnika Rzeszowska - przewodniczący

Mgr Zbigniew Kotowski – IMBIGS Warszawa – z -ca przewodniczącego

Dr inż. Dorota Stadnicka, Politechnika Rzeszowska – sekretarz

Mgr inż. Małgorzata Barańska – IMBIGS Warszawa

 

Sekretariat konferencji

Katedra Technologii Maszyn i Organizacji Produkcji

Politechnika Rzeszowska tel/fax: (0-17) 8651184

Tel. Sekretarz D. Stadnicka (0-17) 8651452

Adres: ul. Powstańców Warszawy 8, pok. 122c (bud. L 29), 35-959 Rzeszów

 

Program konferencji

 25.05.2010r. (wtorek)

 I  Sesja

 

Przewodniczący obrad: prof. dr hab. inż. Krzysztof Tubielewicz

 

1.B. Reifur B.: Moduł wyboru i oceny systemu montażowego

2.B. Styp-Rekowski M., Musiał J.: Montażowe implikacje technik wytwarzania

3.A. Streubel A., Kuran M., Kuprowska I.: Logistyczne zabezpieczenie seryjnego montażu tłoków silnika spalinowego

4.A. Korenkow W.N., Subin A.A.: Automatyzacja formowania początkowej informacji dla analizy montowanych wyrobów

5.B. Żurek J., Ciszak O., Cieślak R.: Pracochłonność procesu montażu rzeczywistego i wirtualnego metodą MTM

6.A. Łabęda M., Łunarski J., Rychlik K., Tylenda J.: Badania właściwości wytrzymałościowych urządzeń sportowo-rekreacyjnych

7.A. Rychlik K., Bramowicz M.: Metoda nacinania gwintów wewnętrznych dla regenerowanych połączeń gwintowych korpusów turbin

8.A. Pasichnyk V.A., Łaszina J.W.: Analiza i doskonalenie konstrukcji wyrobów z wykorzystaniem oprogramowania „DFA EXPERT”

9.A. Sedykh M.: Technologia montażu walcowych frezów igiełkowych

 

26.05.2010 r. (środa)

 II Sesja

 

Przewodniczący obrad: Prof. dr hab. inż. Jan Godzimirski

 

10.B. Rośkowicz M.: Wpływ lepkosprężystości klejów na wytrzymałość połączeń klejowych

11.A. Rośkowicz M., Tkaczuk S.: Połączenia adhezyjne w naprawach pokryć płatowców

12.A. Rudawska A. Wpływ sposobu przygotowania powierzchni na wytrzymałość połączeń klejowych blach ze stali odpornej na korozję

13.B. Domińczuk J.: Prognozowanie wytrzymałości połączeń klejowych przy wykorzystaniu sieci neuronowych

14.C. Zielecki W., Zielecki K.: Analiza MES wpływu struktury geometrycznej powierzchni na naprężenia w spoinie klejowej

15.C. Perłowski R., Zielecki W., Pawlus P., Dzierwa A.: Analiza wpływu struktury geometrycznej powierzchni w układzie 3D na wytrzymałość połączeń klejowych

16.C. Perłowski R., Ciecińska B.: Ocena przydatności goniometru typu PG3 w laboratoryjnych pomiarach zwilżalności powierzchni

17.A. Oborski I., Zenkin A., Oborska N., Dworżak W.: Badanie parametrów konstrukcyjno-technologicznych oraz opracowanie technologii montażu małogabarytowych połączeń części wrzecion

III Sesja

Przewodniczący: Prof. drab.  inż. Michał Styp-Rekowski

 

18.A. Pergałowski S., Łunarski J., Kobiałka J.: Automatyzacja wykonywania połączeń wciskanych drewno-tworzywo sztuczne

19.B. Kobiałka J., Urbaś Z.: Zastosowanie nowego sterownika bezpieczeństwa z funkcjami logicznymi w obrabiarce do głębokiego wiercenia

20.B. Godzimirski J.: Badania porównawcze połączeń klejonych i lutowanych

21.C. Galiński K.: Zautomatyzowane zgrzewanie filtrów do komór infuzyjnych

22.B. Tubielewicz K., Turczyński K., Chmielnik P.: Kształtowanie połączeń plastycznych w pracach montażowych

23.A. Reifur B.: Problemy technologiczne w połączeniach montażowych mini- i mikro-produktów

24.A. Hajduk M., Sejmon I., Balaž V., Sukop M., Voronko A.: Testery mimośrodowych wyłączników dla przemysłu elektrotechnicznego

25.A. Nikolajev V.: Sterowanie zależnościami wymiarowymi w zrobotyzowanym montażu dokładnych połączeń

 

27.05.2010r. (czwartek)

IV Sesja

 

Przewodniczący obrad: Prof. dr hab. inż. Jan Żurek

 

26.B. Kowalski T., Jastrzębski R., Szepke A., Osówniak P.: Wyznaczanie dokładności urządzeń technologicznych metodą interpolacji kołowej

27.B. Czajka P., Giesko T., Matecki K., Zbrowski A.: Metoda i system laserowej inspekcji montażu uszczelek w łożyskach tocznych

28.A. Wójcicki T., Czajka P., Giesko T.: Automatyczna inspekcja montażu uszczelek łożysk tocznych z wykorzystaniem komputerowych metod przetwarzania i analizy obrazów

29.A. Nieoczym A.: Modułowe stanowiska obróbkowe

30.A. Balaž V., Sejmon I., Vagas M., Pachnikowa L.: Automatyczne urządzenie dla nacinania gwintów w stykach elektrycznych

31.C. Kozioł S., Zbrowski A., Samborski T., Wiejak J.: Koncepcja systemu testowania połączeń montażowych w dokumentach z zabezpieczeniem elektronicznym

32.C. Zbrowski A., Kozioł S., Zbrowski A.: Model modułowego systemu implementacji inletów RFID

33.C. Zbrowski A., Samborski T., Giesko T., Boroński D., Michniewicz T.: System pomiarowy do monitorowania pękania połączeń montażowych stosowanych w przemyśle lotniczym

 

V Sesja

 

Przewodniczący obrad: Prof. dr inż. Aleksander Streubel

 

34.A. Komorek A., Przybyłek P.: Obudowy ochronne wyposażenia awionicznego z powłokami na bazie kompozytów o właściwościach ablacyjnych

35.A. Kluz R.: Wyznaczanie zdolności procesu montażu części typu czop-tuleja

36.A. Antosz K., Stadnicka D.: Doskonalenie procesu produkcji mieszadeł z wykorzystaniem mapowania strumienia wartości

37.A. Timiriaziew W., Gołołobow D., Kostenko A.: Wyznaczanie dokładności połączeń przy bazowaniu według trzech płaszczyzn

38.C. Łunarski J.: Możliwości standaryzacji w zarządzaniu technologią

39.A. Oborski I.: Zapewnienie jakości połączeń wciskanych z podgrzewaniem, z powierzchniami o regularnym mikroreliefie

40.A. Oborski I., Szałaj W., Oborski S., Zenkin A.: Wyznaczanie parametrów temperaturowych wpływu ciepła na części montowane z wciskaniem

 

28.05.2010 r. (piątek)

VI Sesja

 

Przewodniczący obrad: Prof. dr hab. inż. Jerzy Łunarski

 

41.A. Mnacakanian W., Bojko P.: Regeneracja właściwości eksploatacyjnych mimośrodowych połączeń w tulejach agregatów rozdrabniających

42.A. Oborski I., Oborski A., Zenkin A.: Wybór energooszczędnej technologii montażu połączeń wciskanych z podgrzewaniem

43.A. Junin I.J., Feofanow A.N.: Problemy rekonfigurowalnych systemów produkcyjnych

44.A. Junin I.J., Feofanow A.N.: Uzasadnienie potrzeby utworzenia portalu informatycznego dla transportu lotniczego

45.A. Kristal M. G.: Nowa postać rozkładów w zadaniach zwiększania niezawodności automatów montażowych

46.A. Wasiliew S.A., Gromow W.F., Łarin A.A., Rezniczenko W.I.: Współczesne metody kontroli wyrobów z kompozytów za pomocą tomografii

47.C. Ciszak O.: Zrobotyzowane stanowisko do prac tapicerskich

48.A. Bożkowa L.W., Wartanow M.W., Bakena Mbua Ż.K.: Zrobotyzowany montaż walcowych części profilowych z pomocą wibracji i pasywnej adaptacji

49.A. Timiriaziew W., Gołołobowa A., Szagałkin A.: Zapewnienie dokładności połączeń z pomocą grupowej selekcji

50.A. Akułowicz L., Chejfec M., Zewielewa E.: Projektowanie i produkcja mechatronicznych spawalniczo-montażowych urządzeń technologicznych do produkcji wyrobów armaturowych

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję