Strona: Artykuły / Lean Academy

Artykuły

„Zarządzanie Jakością”

L. Kornicki,
S. Kubik
Henry Ford — pionier standaryzacji procesów
i eliminacji marnotrawstwa. Geniusz czy szaleniec?
L. Kornicki,
S. Kubik
Wdrażanie koncepcji Lean Manufacturing - równoległe doskonalenie procesu produkcyjnego i systemu zarządzania
M. Jędrzejek
Opis przypadku: Transformacja Lean GATX Rail Poland Sp. z o.o. ZNTK w Ostródzie
L. Olszewski
Kaizen ® Management System - sposób na bezinwestycyjny rozwój - mit czy rzeczywistość?
K. Gurbała
Zarządzanie zasobami ludzkimi w filozofii Lean
P. Wielgoszewski
TPM ® - Total Productive Maintenance - czyli jak zredukować do zera liczbę wypadków, awarii i braków
L. Kornicki
Value Stream Mapping - mapowanie strumienia wartości jako podstawowe narządzie analizy i planowania działań wdrożeniowych KAIZEN
L. Kornicki
Jidoka - sposób na doskonalenie jakości i produktywności
M. Pierzchała,
T. Greber
Lean jako metoda myślenia
T. Kołecki
Zapobieganie błędom - Poka Yoke w procesach wytwórczych
M. Wiśniewska-Dobosz
Co wnosi podejście KAIZEN/lean do firm z wdrożonym systemem zarządzania jakością zgodnym z ISO 9001
Z. Sierzchuła
Dwa łyki statystyki wspomagają dietę odchudzającą
B. Koziar
Warsztaty SMED jako najlepszy sposób redukcji czasu przezbrojenia maszyn i urządzeń
M. Bryke
Efektywność warunkiem przetrwania. KAIZEN, czyli skuteczne metody zwiększenia produktywności
M. Wiśniewska
Jak - czyli KAIZEN odpowiada na potrzeby

 
„Problemy Jakości”

P. Antypin
Opracowanie oraz wdrożenie systemu 5S w firmie motoryzacyjnej
B. Gajdzik
Zasady wdrażania techniki 5S w urzędach miast i gmin
R. Karaszewski
Lean Six Sigma
P. Rogala
Lean Management - doświadczenia Remy Automotive Poland Sp. z o.o.
R. Karaszewski
Hoshin kanri metoda kreowania polityki jakości
A. Wodecka-Hyjek,
M. Walczak
Wykorzystanie technik poka-yoke przy wdrażaniu metody Six Sigma
W. Roman-Pawlak
O „Praktykach 5S" ponownie
A. Oess
Kaizen
A. Borcz
Technika poka-yoke narzędziem zapobiegania błędom w procesach
K. Cholewicka-Goździk
Metoda LEAN - doskonalenie procesów i produktów

 
„Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa”

T. Kafel, M. Walczak
Priorytety w przezbrojeniu metodą SMED
M. Kuźnik, J. Skonieczny
„Odchudzanie” przedsiębiorstwa
J. Czerska
Gry symulacyjne Lean
M. Bednarek, J. Francisco,
M. Montańo
System Obsługi Bezawaryjnej – TPM
M. Bednarek
Just in Time - doświadczenia międzynarodowe
Ł. Wacławik, P. Filipowicz
Metoda „5S”
J. Czerska
Efekty wdrożenia lean production
J. Lipecki
Lean management jako metoda restrukturyzacji zarządzania
M. Hopej
Reengineering i lean management a struktura organizacyjna
S. Rusinek
Metoda Just in Time w planowaniu produkcji
I. Dembińska-Cyran
Outsourcing jako narzędzie Lean Management
P. Czarnecki
Lean Management w japońskim przemyśle motoryzacyjnym
J. Lipecki
Jak wdrażać w przedsiębiorstwie „odchudzone” zarządzanie („Lean Management”)

 
„Logistyka”

M. Bielecki,
A. Wiśniewska
Wykorzystanie wybranych technik i narzędzi tqm do wdrożenia praktyk 5S
 
B. Zasada,
K. Wyrwicka
Utrudnienia we wdrożeniu lean manufacturing
w przedsiębiorstwach produkcyjnych
S. Graczkowski
Total Quality Management, Reengineering i Lean Management oraz ich rozwój wobec trendów globalizacyjnych
Ł. Hadaś,
R. Domański
Mechanizmy kontroli poziomu robót w toku
w systemach produkcyjnych wg koncepcji lean management i theory of constraints
R. Domański,
N. Pawlak
Wytyczne projektowania
 i stosowania szczupłych systemów produkcyjnych
N. Pawlak,
R. Domański
Analiza strumienia wartości
i jego mapowanie

 
„Gospodarka Materiałowa  i Logistyka”

A. Mrożek-Duda,
M. H. Wójcik
SMED jako metoda usprawniania logistyki
B. Myrczek
Metoda 5S
A. Świetliński
System kanban w praktyce
J. Witkowski
Wdrażanie i efekty techniki Kanban w małej firmie produkcyjnej

 
„Inżynieria i Utrzymanie Ruchu”

W. Mączyński
Połączenie podejścia TPM i RCM cz. II
W. Mączyński
Połączenie podejścia TPM i RCM
K. Bagadia
Niezawodność zasobów napędza Lean maintenance
M. Andrzejczak
„Odchudzone” UR nie oznacza mniejsze UR
B. Vavra
W jaki sposób należy wdrażać koncepcję Lean?
K. Campbell
Automatyzacja i technika Lean w transporcie materiałów na liniach produkcyjnych
J. Brzeski, M. Figas
Planned Maintenance
J. Brzeski, M. Figas
Autonomous Maintenance
J. Brzeski, M. Figas
Focused Improvement
J. Brzeski, M. Figas
Fundamenty TPM
A. Shukla
Zarządzanie reaktywne i proaktywne w koncepcji Lean Manufacturing

 

 Opracował: Przemysław Ziobro

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję