Strona: Książki / Lean Academy

Książki

Ciekawe książki związane z lean manufacturig

Lp.
Autor
Tytuł książki
Omówione narzędzia
lean
Dostępne wersje
1.
James P. Womack, Daniel T. Jones, Daniel Roos
Maszyna, która zmieniła świat. Wydawnictwo: ProdPress. Wrocław 2008
TPS
polska
angielska
2.
Mike Rother, John Shook
Naucz się widzieć.
Wydawnictwo: Lean Enterprise Institute. Wydanie 2, 2009
mapowanie strumienia wartości
(tworzenie mapy stany obecnego i przyszłego)
polska
angielska
3.
James P. Womack, Daniel T. Jones
Zobaczyć całość. Wydawnictwo: Lean Enterprise Institute, 2007
mapowanie rozszerzonych strumieni wartości (tworzenie mapy stanu obecnego, przyszłego oraz stanu idealnego)
polska
angielska
4.
Mike Rother, Rick Harris
Tworzenie Ciągłego Przepływu. Wydanie drugie. Wydawnictwo: Lean Enterprise Institute, 2008
przepływ ciągły
polska
angielska
5.
Rick Harris, Chris Harris, Earl Wilson
Doskonalenie przepływu materiałów. Wydawnictwo: Wrocławskie Centrum Transferu Technologii, 2005
tworzenie marketu części nabywanych
projektowanie trasy dostaw
projektowanie systemu zarządzania informacjami
polska
angielska
6.
Daniel T. Jones, James P. Womack
Lean thinking - szczupłe myślenie. Wydawnictwo: ProdPress. Wrocław 2008
strumień wartości
system ssący
przepływ
przykłady zastosowań zasad Lean w każdym środowisku
polska
angielska
7.
James P. Womack, Daniel T. Jones
Odchudzanie firm. Eliminacja marnotrawstwa - kluczem do sukcesu. Wydawnictwo: Centrum Informacji Menedżera. Warszawa 2001
strumień wartości
system ssący
przepływ
przykłady zastosowań zasad Lean w każdym środowisku
polska
angielska
8.
James
P. Womack, Daniel T. Jones
Lean solutions. Wydawnictwo: Free Press, 2005
zasady szczupłej konsumpcji
angielska
9.
Ian Glenday
Breaking Through to Flow. Wydawnictwo: Lean Enterprise Academy, 2007
sito Glenday’a
angielska
10.
Jeffrey K. Liker
The Toyota Way. Wydawnictwo:
MT Biznes, 2005
system produkcyjny Toyoty (TPS)
kaizen
polska
angielska
1.
Art Smalley
Creating Level Pull. Wydawnictwo: Lean Enterprise Academy, 2004
zrównoważony system ssący
angielska
2.
Michael
L. George, Bill Kastle, David Rowlands
What is Lean Six Sigma. Wydawnictwo: McGraw-Hill, 2004
Lean Six Sigma
angielska
13.
Michael
L. George, John Maxey, David Rowlands, Mark Price
The Lean Six Sigma Pocket Toolbook. Wydawnictwo: McGraw-Hill, 2004
Lean Six Sigma
kaizen
praca zespołowa
mapowanie strumienia wartości
5x „Dlaczego”
wykres Pareto
5S
system ssący
TPM
Poka Yoke
benchmarking
FMEA
angielska
14.
Lonnie Wilson
How To Implement Lean Manufacturing. Wydawnictwo: McGraw-Hill Professional, 2009
TPS
kanban
mapowanie strumienia wartości
diagram spaghetti
kaizen
SPC
studium przypadków
angielska
15.
Dennis Pascal
Lean Production Simplified. Wydawnictwo: Productivity Press; Wydanie 2, 2007
TPS
5S
TPM
kaizen
Just-In-Time
kanban
system ssący
mapowanie strumienia wartości
jidoka
Poka Yoke
angielska
16.
The Productivity Press Development Team
Quick Changeover for Operators: The SMED System.Wydawnictwo: Productivity Press, 1996
SMED
angielska
17.
Andrew
P. Dillon, Shigeo Shingo
A Revolution in Manufacturing: The SMED System.Wydawnictwo: Productivity Press, 1985
SMED
studia przypadków
angielska
18.
Fletcher Birmingham, James Jelinek
Quick Changeover Simplified: The Manager's Guide to Improving Profits with SMED. Wydawnictwo: Productivity Press, 2007
SMED
angielska
19.
Nikkan Kogyo Shimbun, LTD
Poka-Yoke: Improving Product Quality by Preventing Defects. Wydawnictwo: Productivity Press, 1989
Poka Yoke
przykłady
angielska
20.
The Productivity Press Development Team
Mistake-Proofing for Operators: The ZQC System. Wydawnictwo: Productivity Press, 1997
Poka Yoke
przykłady
angielska
21.
Shigeo Shingo
Zero Quality Control: Source Inspection and the Poka-Yoke System. Wydawnictwo: Productivity Press, 1986
Poka Yoke
przykłady
angielska
22.
Joanna Czerska
Doskonalenie strumienia wartości. Wydawnictwo: Difin, 2009
mapowanie strumienia wartości
polska
23.
The Productivity Press Development Team
5S dla Operatorów. Wydawnictwo: ProdPress. Wrocław 2008
5S
polska
angielska
24.
Jim Peterson, Roland Smith
5s Pocket Guide. Wydawnictwo: Productivity Press, 1998
5S
angielska
25.
Tom Fabrizio, Don Tapping
5S for the Office: Organizing the Workplace to Eliminate Waste. Wydawnictwo: Productivity Press, 2006
5S
przykłady (w tym formularze, instrukcje stanowiskowe)
angielska
26.
Greg Lane
Made-to-Order Lean. Wydawnictwo: Productivity Press, 2007
mapowanie strumienia wartości
system ssący
kaizen
angielska
27.
James Leflar
Practical TPM: Successful Equipment Management at Agilent Technologies. Wydawnictwo: Productivity Press, 2001
TPM
5x „Dlaczego”
angielska
28.
David Mann
Creating a Lean Culture: Tools to Sustain Lean Conversions, Second Edition. Wydawnictwo: Productivity Press, 2010
wizualizacja
angielska
29.
The Productivity Press Development Team
Kaizen for the Shop Floor: A Zero-Waste Environment with Process Automation. Wydawnictwo: Productivity Press, 2002
kaizen
angielska
30.
Jeffrey
K. Liker, Michael Hoseus
Kultura Toyoty. Wydawnictwo:
MT Biznes, 2009
TPS
jishuken
kaizen
kontrola wizualna
raport A3
polska
angielska
31.
The Productivity Press Development Team
Kanban na hali produkcyjnej. Wydawnictwo: ProdPress. Wrocław 2009
kanban
polska
angielska
32.
The Productivity Press Development Team
OEE dla operatorów: Całkowita Efektywność Wyposażenia. Wydawnictwo: ProdPress. Wrocław 2009
TPM
OEE
5x „Dlaczego”
Poka Yoke
SMED
polska
angielska
33.
Henry Ford
Dziś i Jutro. Wydawnictwo: ProdPress. Wrocław 2007
polska
angielska
34.
Peter Pande, Robert Neuman, Roland Cavanagh
Six Sigma. Wydawnictwo:
K.E. Liber. Warszawa 2003
Six Sigma
polska
angielska
35.
Matt Barney, Tom McCarty
Nowa Six Sigma. Wydawnictwo: One Press, 2005
Six Sigma
polska
angielska
36.
Masaaki Imai
KAIZEN klucz do konkurencyjnego sukcesu Japonii. Wydawnictwo: 
MT Biznes, 2007
kaizen
PDCA
TPM
polska
angielska
37.
Masaaki Imai
Gemba Kaizen. Wydawnictwo: 
MT Biznes, 2006
kaizen
5S
Just-In-Time
czas taktu
czas cyklu
wizualizacja
system ssący
system pchany
studia przypadków
polska
angielska
38.
Taiichi Ohno
System Produkcyjny Toyoty. Wydawnictwo: ProdPress, Wrocław 2008
TPS
kanban
polska
angielska
39.
Lean Enterprise Institute
Lean Lexicon - Fourth Edition. Wydawnictwo: Lean Enterprise Institute, 2008
słownik wyrażeń związanych z Lean
zbiór ikon do mapowania strumienia wartości
angielska
40.
The Productivity Press Development Team
TPM: Collected Practices and Cases. Wydawnictwo: Productivity Press, 2005
TPM
OEE
5S
angielska
41.
Durward
K. Sobek II,
Art Smalley
Understanding A3 Thinking: A Critical Component of Toyota's PDCA Management System. Wydawnictwo: Productivity Press, 2008
raport A3
PDCA
angielska
42.
The Productivity Press Development Team
Improving Flow: Collected Practices and Cases. Wydawnictwo: Productivity Press, 2006
przepływ ciągły
angielska
43.
The Productivity Press Development Team
Visual Tools: Collected Cases and Practices. Wydawnictwo: Productivity Press, 2005
kontrola wizualna
5S
kanban
angielska
44.
Javier Santos, Richard
A. Wysk, Jose M. Torres
Improving Production with Lean Thinking. Wydawnictwo: Wiley, 2006
SMED
Poka Yoke
andon
kanban
jidoka
Just-In-Time
przepływ jednej sztuki
TPM
5S
angielska
45.
Raymond
C. Floyd
Liquid Lean: Developing Lean Culture in the Process Industries. Wydawnictwo: Productivity Press, 2010
SMED
Six Sigma
SPC
Poka Yoke
angielska
46.
Norman Bodek
Kaikaku: The Power and Magic of Lean. Wydawnictwo: PCS Press, 2004
TPM
SMED
5S
kaizen
TPM
angielska
47.
Geoffrey Mika
Kaizen Event Implementation Manual, 5th Edition.Wydawnictwo: Society of Manufacturing Engineers, 2006
TPS
kaizen
angielska
48.
Elizabeth
A. Cudney
Using Hoshin Kanri to Improve the Value Stream. Wydawnictwo:Productivity Press, 2009
mapowanie strumienia wartości
SMED
5S
Six Sigma
Poka Yoke
studia przypadków
angielska
49.
Christian Staudter, Jens-Peter Mollenhauer, Ranata Meran, Olin Roenpage, Clemens Hugo, Alexis Hamalides
Design for Six Sigma + LeanToolset: Implementing Innovations Successfully. Wydawnictwo:Springer, 2008
Six Sigma
mapowanie strumienia wartości
5S
diagram spaghetti
Poka Yoke
angielska
50.
Quarterman Lee, Brad Snyder
Value Stream and Process Mapping. Wydawnictwo:Enna Inc., 2007
mapowanie strumienia wartości
SMED
czas taktu
kanban
angielska
51.
Basem El-Haik, Raid Al-Aom
Simulation-based Lean Six-Sigma and Design for Six-Sigma. Wydawnictwo:Wiley-Interscience, 2006
Lean Six Sigma
mapowanie strumienia wartości
angielska
52.
Kenneth
W. Dailey
The Lean Manufacturing Employee Training Manual. Wydawnictwo:DW Publishing Co., 2006
Just-In-Time
mapowanie strumienia wartości
Poka Yoke
TPM
SMED
standaryzacja pracy
czas taktu
poziomowanie produkcji
kanban
kaizen
angielska
53.
George Alukal, Anthony Manos
Lean Kaizen:
A Simplified Approach to Process Improvements. Wydawnictwo:ASQ Quality Press, 2006
kaizen
5S
TPM
mapowanie strumienia wartości
przykłady
angielska
54.
Jerry Feingold
Getting Lean. Wydawnictwo:WCM Associates, 2004
Just-In-Time
kaikau
kaizen
kanban
przepływ jednej sztuki
system ssący
diagram spaghetti
angielska
55.
Julian Page
Implementing Lean Manufacturing Techniques: Making Your System Lean and Living With It. Wydawnictwo:Hanser Gardner Publications, 2004
mapowanie strumienia wartości
czas taktu
przepływ jednej sztuki
kanban
system ssący
 
angielska
56.
John M. Gross, Kenneth
R. McInnis
Kanban Made Simple: Demystifying and Applying Toyota's Legendary Manufacturing Process. Wydawnictwo:AMACOM, 2003
kanban
studia przypadków
angielska
57.
The Productivity Press Development Team
Cellular Manufacturing: One-Piece Flow for Workteams. Wydawnictwo:Productivity Press, 1999
przepływ jednej sztuki
5S
angielska
58.
Norm Bain
The Consultants Guide to Successfully Implementing 5S. Wydawnictwo:CreateSpace, 2010
5S
5x „Dlaczego”
diagram spaghetii
benchmarking
angielska
59.
Pawlak W.R.
 
Praktyki 5S
w przedsiębiorstwach
i instytucjach, czyli dbałość o porządek
i skrzętne gospodarowanie. Wydawnictwo:WEKA. Warszawa 2002
5S
polska
60.
Lisiński M., Ostrowski B.
Lean management
w restrukturyzacji przedsiębiorstwa. Wydawnictwo:Oficyna Wydawnicza Drukarnia Antykwa. Kraków 2006
mapowanie strumienia wartości
polska
61.
Bednarek Mariusz
Doskonalenie systemów zarządzania. Nowa droga do przedsiębiorstwa lean. Wydawnictwo:Difin, Warszawa 2007
SMED
TPM
kaizen
Just-In-Time
TQM
przykłady wdrożeń
polska

 

Opracował: Przemysław Ziobro

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję